NASDAQ OMX

Derivat: Notering av Turbowarranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (158/08)

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 15:27 CEST


Den 18 september 2008 kommer 3 st Turbowarranter, utgivna av Svenska Handelsbanken AB, att noteras på listan för Knock-out Warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB
Värdepapper: Köp/sälj Turbowarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 18 september 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för knock-out händelse
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB