NASDAQ OMX

Derivat: Notering av Turbowarranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (166/08)

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 14:26 CEST


Den 29 september 2008 kommer 8 st Turbowarranter, utgivna av Svenska Handelsbanken AB, att noteras på listan för Knock-out Warranter. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB
Värdepapper: Turbowarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 29 september 2008 t.o.m. slutdagen eller tidpunkt för knock-out händelse
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB


Kontaktperson för ovanstående uppgifter: Anders Nicander, +46 8 701 83 95.