NASDAQ OMX

Derivat: Notering av warranter utgivna av Carnegie Investment Bank AB (164/08)

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 16:00 CEST


Den 25 september 2008 kommer 57 st warranter, utgivna av Carnegie Investment Bank AB, att noteras på listan för Warranter, plain vanilla. Instrumenten har registrerats vid VPC AB.

Utfärdare: Carnegie Investment Bank AB
Värdepapper: Köp- & säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 25 september 2008 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Carnegie Investment Bank AB