Stockholmsbörsen AB

Derivat: Notering av warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB (18/06)

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 15:29 CEST


Den 18 april 2006 kommer 95 st warranter utgivna av FöreningsSparbanken AB att noteras på listan för Warranter plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.

Utfärdare: FöreningsSparbanken AB
Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 18 april 2006 t.o.m. slutdagen
Market Maker: FöreningsSparbanken AB