Stockholmsbörsen AB

Derivat: Notering av warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (16/06)

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 10:20 CEST


Den 4 april 2006 kommer 107 st warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB att noteras på listan för Warranter plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken
Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 4 april 2006 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB