Stockholmsbörsen AB

Derivat: Notering av warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB (19/06)

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 12:27 CEST


Den 19 april 2006 kommer 10 st warranter utgivna av Svenska Handelsbanken AB att noteras på listan för Warranter plain vanilla. Instrumenten har registrerats hos VPC AB.

Utfärdare: Svenska Handelsbanken AB
Värdepapper: Köp- och säljwarranter av europeisk typ
Lösen: Automatisk kontant slutavräkning
Löptid: Från 19 april 2006 t.o.m. slutdagen
Market Maker: Svenska Handelsbanken AB