NASDAQ OMX

Derivat: Planerad justering till följd av nyemission i Eniro (30/09)

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:28 CEST

Följande information är baserad på ett pressmeddelande från Eniro AB (Eniro) publicerat den 27 april 2009, och kan komma att ändras.

Styrelsen för Eniro föreslår att man vid årsstämman den 26 maj 2009 beslutar om en nyemission där antalet aktier som ska emitteras och teckningskurs fastställs av styrelsen den 25 maj 2009. Avstämningsdag är den 29 maj 2009. Förutsatt att årsstämman godkänner den föreslagna nyemissionen kommer NASDAQ OMX Derivatives Markets att justera utestående options- och terminskontrakt i Eniro.