Stockholmsbörsen AB

Derivat: Planerade justeringar till följd av inlösenprogram i Electrolux (52/06)

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 11:52 CET

Styrelsen för Electrolux föreslår att en extra bolagsstämma godkänner ett inlösenprogram, varvid varje aktieägare erhåller en inlösenaktie som därefter blir föremål för obligatoriskt inlösenförfarande till inlösenkurs SEK 20,00. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 december 2006. Förutsatt att bolagsstämman godkänner det föreslagna inlösenprogrammet kommer Stockholmsbörsen att genomföra en justering av options- och terminskontrakt i Electrolux samt OMXS30 index. Planerad avstämningsdag är den 5 januari 2007. Informationen kan komma att ändras om ny information framkommer.