Norstedts

Design för lärande - ett multimodalt perspektiv

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 10:47 CEST

av Staffan Selander, Gunther Kress

Vi går mot en ny syn på kunskap och kommunikation. Hur går lärande till i ett föränderligt samhälle? Vad är väsentlig kunskap? Vilka och vems behov ska dagens utbildning svara upp mot? Vilken är skolans roll? Vad behöver morgondagens lärare kunna? Gunther Kress och Staffan Selander är framstående forskare inom didaktisk design. Här ger de den teoretiska bakgrunden, förser blivande och färdiga lärare med nya begrepp och redskap som hjälp när verksamheten ska designas. De ger också en rad konkreta exempel.

Vår, inte minst barns och ungas vardag är full av signaler, tecken, intryck, med andra ord synnerligen multimodal, i vilken de ska orientera sig och skapa mening. Vi vuxna missar något väsentligt om vi inte inser att detta myller spelar roll i lärsituationer. Med en rad utmärkta exempel visar författarna på detta multimodala perspektiv och när läsaren slår ihop boken ser hon eller han lärandeprocesser och meningsskapande aktiviteter med ett oåterkalleligt vidgat perspektiv - ett perspektiv för dagens och morgondagens lärsituationer.

Boken vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare inom pedagogik och didaktik samt olika grenar av kommunikationsvetenskap.

Staffan Selander är professor i didaktik vid Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet.
Gunther Kress är professor i ”Semiotics and Education” vid Institute of Education, University of London. Båda två har under flera decennier varit verksamma som forskare, lärare och författare inom pedagogikens område.

Design för lärande - ett multimodalt perspektiv utkommer vecka 40

För mer information och beställning av recensionsexemplar kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
tel: 08-769 88 83
mail: fanny.birath@norstedts.se

Norstedts grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag, med ambitionen att också vara det modernaste. Vår utgivning omfattar skönlitteratur och fakta och kännetecknas av kvalitet och bredd. Förutom svensk och utländsk skönlitteratur ger vi ut memoarer, biografier, debatt- och reportageböcker, samt fackböcker inom historia, mat, trädgård, djur och natur, nautica, ordböcker, kartor och akademisk kurslitteratur.