DESIGN HOUSE STOCKHOLM

Design House Stockholm lanserar resultat av nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2012 07:30 CEST

I veckan kommer Design House Stockholms sortiment utökas med vaserna Trio, en produkt av formgivaren och arkitekten Jonas Wagell.

Jonas är utbildad inom kommunikation, formgivning och arkitektur på skolor som Konstfack, Beckmans, Berghs och Parsons. År 2008 blev han utnämnd till en av världens hetaste arkitekter av Wallpaper. 

Trio är en produkt som förhoppningsvis aldrig lämnar matbordet. Vaserna är små och kan kombineras fritt efter tycke och smak. Formerna är enkla och ger en informell känsla. 

Jonas Wagells designfilosofi kretsar kring idén om att skapa funktionella produkter snarare än artistiska objekt. Föremålen ska kunna användas ofta och bli en given del av det vardagliga livet. Jonas formspråk är enkelt, lätt att förstå men samtidigt mycket personligt och uttrycksfullt.

Design House Stockholm är ett förlag för Skandinavisk design och samarbetar med mer än 70 fristående formgivare. Jonas Wagell är ett nytillskott till denna begåvade skara. 

För mer information: 

Laura Vinklere

Pr- och Informationsansvarig

Design House Stockholm

laura.vinklere@designhousestockholm.com

08- 509 08 105Another fruitful collaboration

During the coming week, designer and architect Jonas Wagell’s new Trio vases will be added to Design House Stockholm’s range of exclusive design products.

Jonas Wagell attended Konstfack – the University College of Arts, Crafts and Design, Beckmans College of Design, and Berghs School of Communication – all situated in Stockholm – as well as Parsons The New School for Design in New York. In 2008 Wallpaper deemed him one of the world’s hottest architects.

Trio is a product that, we hope, will never leave your dinner table. The vases are quite small and can be combined in any way you wish. The shape of the vases is simple and communicates an informal feeling.

Jonas Wagell’s design philosophy is concerned more with creating functional products rather than merely artistic items. Objects should preferably be in constant use and become a natural part of everyday life. His style is simple and easily understood, yet entirely personal and highly expressive.

Design House Stockholm is a publisher of Scandinavian design that collaborates with more than 70 independent designers. Jonas Wagell is a welcome new addition to this group of talented designers.

For more information: 

Laura Vinklere

PR and Information Manager

Design House Stockholm

laura.vinklere@designhousestockholm.com

+46 8 509 08 105