DESIGN HOUSE STOCKHOLM

Design House Stockholm looks for Scandinavian design in Japan

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 18:19 CET

Design House Stockholm is a publishing house for contemporary Scandinavian design which is constantly looking for new collaborative projects and ideas. Design House Stockholm is now looking to Japan to find talented designers in a distinctly Scandinavian idiom.

Scandinavian design is now an established design language centered on simplicity and functionality. All over the world, designers find inspiration in this style, creating simple, functional products with painstaking choices of materials and details. The Scandinavian design classics of tomorrow may very well have their origins in parts of the world other than Scandinavia.

In March 2011, Design House Stockholm is holding design days in Tokyo, during which designers are invited to private meetings with Anders Färdig (CEO) and Pia Karlsson (Director Product and Concept Development) to discuss products and ideas.

Design House Stockholm recently visited Tokyo Design Week to tell people there about its future design days and to exhibit at Design Tide. Design Tide is a forum for young designers and their very newest products. Design Tide attracts journalists, stylists, designers and buyers as well as interested members of the general public – a total of several thousand visitors a day.

During Design Week, Design House Stockholm also issued invitations to a soiree at the Swedish Embassy in Tokyo, at which more than one hundred guests with an interest in design came together. Sweden's ambassador, Stefan Noréen, wished all of the guests welcome and took part in the festivities. Anders Färdig talked about the company's business idea and about what it is like to act as a publishing house for Scandinavian design. A little sparkle was added to the evening with Swedish beer from brewing company Nynäshamns Ångbryggeri, plus accompaniments, flown-in specially for the guests that evening.

Also present at the Embassy, of course, were representatives of Design House Stockholm's Japanese distributor, Nishikawa Sangyo Co Ltd. Since the collaborative venture began a year ago, they have expanded Design House Stockholm's presence on the Japanese market through an expansion into Japanese department stores and prestige boutiques.

At Design House Stockholm the mailboxes have now started filling up with interesting ideas and product suggestions. We look forward to returning to Tokyo in March to meet the people behind the most interesting and groundbreaking of those ideas.

For further information, contact:

Sara Korlén

Information & Communication Manager

Design House Stockholm

sara.korlen@designhousestockholm.com

+46 8 509 08 105


Design House Stockholm söker skandinavisk design i Japan

Design House Stockholm är ett förlag för samtida skandinavisk design som ständigt söker nya samarbeten och idéer. Design House Stockholm vänder nu blicken mot Japan för att hitta talangfulla formgivare med ett skandinaviskt uttryck.

Skandinavisk design är numera ett etablerat formspråk med enkelhet och funktionalitet i centrum. Formgivare världen över inspireras av stilen och skapar enkla och funktionella produkter med omsorgsfulla materialval och detaljer. Morgondagens skandinaviska designklassiker kan mycket väl ha sitt ursprung i andra delar av världen än Skandinavien.

I mars 2011 genomför Design House Stockholm sina designdagar i Tokyo, då formgivare bjuds in till personliga möten med Anders Färdig (VD) och Pia Karlsson (Direktör Produkt- och konceptutveckling) för att prata produkter och idéer.

Design House Stockholm besökte nyligen Tokyo Design Week för att berätta om sina kommande designdagar och ställa ut på Design Tide. Design Tide är ett forum för unga formgivare och deras färskaste produkter. Design Tide lockar såväl journalister, stylister och formgivare som inköpare och en intresserad allmänhet – totalt flera tusen besökare per dag.

Under designveckan bjöd Design House Stockholm även in till en kväll på den svenska ambassaden i Tokyo, där över hundra designintresserade gäster samlades. Sveriges ambassadör Stefan Noréen hälsade alla gäster välkomna och deltog i festligheterna. Anders Färdig berättade om företagets affärsidé och om hur det är att verka som förlag för skandinavisk design. Kvällen förgylldes av svenskt öl från Nynäshamns Ångbryggeri med tillbehör, influget särskilt för kvällens gäster.

Med på ambassaden fanns självfallet också representanter från Design House Stockholms japanska distributör Nishikawa Sangyo Co Ltd. De har sedan samarbetet startade för ett år sedan utökat Design House Stockholms närvaro på den japanska marknaden genom en expansion i japanska varuhus och prestigebutiker.

Hos Design House Stockholm har mailboxarna nu börjat fyllas med intressanta idéer och produktförslag. Vi ser fram emot att återvända till Tokyo i mars och träffa personerna bakom de mest intressanta och banbrytande idéerna.