A Non Smoking Generation

Design to die for

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 15:28 CEST

A Non Smoking Generation kräver stopp för tobaksbolagens riktade design mot barn och unga. Vi vill att Sveriges politiker inför neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud av tobak nu! 

Med anledning av World No Tobacco Day 2012, den 31a maj, delar A Non Smoking Generation ut målarboken "Design to die for- en målarbok från 18 år” till landets politiker och opinionsbildare. Målarboken illustrerar hur barn och unga dagligen möts av designade budskap om tobak i miljöer där de formar sin bild av vad som är gångbart och inne.

Tobaksbolagen jobbar allt mer med att utforma sina produkter för att locka nya, unga kunder. Glamorösa och målgruppsanpassade förpackningar är en viktig del av strategin. Med snuset förpackat som vackra puderdosor vill man göra snusning attraktiv för unga kvinnor. Och smala cigaretter förpackade likt läppstift ska ge en air av sofistikerad flärd till dess användare.

Dödliga produkter kommer nu med smak av äpple, ingefära och fläder. Smaktillsatser tillhör också  strategin att locka nya kunder. Med melon- och rabarbersmak sänks trösklarna för barn och ungdomar att börja röka och snusa. Click-cigaretter med mentolsmak ska göra rökningen fräsch. Allt medan lungcancern fortsätter att vara en av våra vanliga folksjukdomar.

– Vi vill göra våra politiker och andra opinionsbildare medvetna om de arbetsmetoder tobaksindustrin använder när man låtsas respektera åldersgränser men i själva verket riktar sig till barn med sin mest aggressiva marknadsföring. Tobaksindustrin är skicklig i att använda vår sinnlighet och vår längtan efter skönhet, grupptillhörighet, de rätta accessoarerna, smak och flärd. När de lyckas leder det till att unga fastnar i ett ofta livslångt tobaksberoende, säger Elin Ramfalk generalsekreterare på A Non Smoking Generation.

De allt mer manipulativa marknadsföringsmetoderna ger resultat. I Sverige röker lika många unga idag som på 80-talet. I 2011 års undersökning brukade 23 procent av de 15-åriga pojkarna och 27 procent av de 15-åriga flickorna tobak.

– Sverige har halkat efter i det tobakspreventiva arbetet. Trots ett förbud att sälja till unga börjar 9 av 10 att röka innan de fyllt 18 år, säger Elin Ramfalk. Om vi vill värna om våra barn och unga är det dags att agera. Gör som Australien och inför neutrala förpackningar och som Finland, Norge och Storbritannien och inför exponeringsförbud i alla butiker!

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen har varit med och påverkat samtliga tobakslagar i Sverige och genom åren träffat 1,5 miljon barn i Sveriges skolor.