Destination Järvsö

Destination Järvsö beviljas treårigt utvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 12:33 CET

Destination Järvsö AB har beviljats projektstöd från Region Gävleborg och EU genom Tillväxtverket. Projektet ”Järvsö Hållbar Destination, etapp 2” är treårigt och startar i januari 2016.

Projektets syfte är att testa den ”Järvsömodell för hållbar turismutveckling” som tagits fram i tidigare projekt, och genomföra den praktiskt så att destinationen får fler hållbara produkter på nationella och internationella marknader.

- Järvsö har lyckats bra när det gäller att skapa lokala arbetstillfällen på landsbygden genom natur- och kulturturism både sommar och vinter. På många håll i landet vill man göra samma sak, och nu får vi stöd för att utveckla, förädla och sprida Järvsömodellen över landet, säger Destination Järvsö AB:s styrelseordförande Olle Fack.

Genom projektet får destinationen möjlighet att tillsätta personal med uppgift att fånga upp och driva frågor som är angelägna för många företag både i Järvsö och andra destinationer, med fokus på att den utveckling som sker skall vara hållbar både ekonomiskt, ekologiskt och socialt-etiskt.

- I projektet får vi rollen och utrymmet att driva sådana utvecklingsfrågor som är för stora för en enskild aktör att driva själv men som gynnar alla eller åtminstone många besöksföretag, säger Olle Fack. Ett typiskt exempel som framhållits i ansökan är arbetet med att organisera byggandet av leder genom naturen, vilket förutsätter omfattande kontakter med olika intressenter som t ex markägare..

Projektet skall också söka kontakter och främja förutsättningar att etablera Järvsö som ett kunskapscentrum för småskalig besöksnäring inom natur- och kulturturism på mindre orter.

Projektbudgeten omfattar åtta miljoner kronor varav EU bidrar med fyra miljoner och Region Gävleborg med 2,25 miljoner. Ljusdals kommuns bidrar med 0,6 miljoner kronor och destinationen med 1,15 miljoner kronor. I de summorna ingår arbetstid från både företag och kommunala tjänstemän.

Aktiviteter

Modellen för projektet är uppdelad i tre delar: Hållbarhet, Kvalité och Tillgänglighet. Inom respektive del finns tre områden som skall bearbetas för att få fram hållbara nationella och internationella produkter.

Projektet får inte finansiera konkreta investeringar eller betala ut stöd till enskilda företag. Merparten av budgeten består av personalkostnader för folk som arbetar vidare med olika utvecklingsspår. En viktig del av Järvsömodellen är den nära samverkan mellan destinationsbolaget och de lokala företagen, något som projektet skapar bättre förutsättningar att fortsätta med.

Efter projektet är förhoppningen att investeringsviljan hos lokala företag fortsätter att vara hög och att externa investerare ansluter i en ökad omfattning. Målet är att destinationen lockar till sig ett privat tillväxtkapital så att destinationens mål på 5000 bäddar inom tio år blir möjlig. Den förväntade effekten är att andelen nya gäster ökar efter projektet. I gästundersökningarna skall det synas att gästen upplever att Destination Järvsö lever upp till sin vision:

”En självklar destination för äkta upplevelser i världsklass”

Skidåkning, cykling, kultur och världsarv. Varierande upplevelser under alla årstider i Järvsö, Hälsingland. 
Jarvso.se förmedlar boende, aktiviteter och upplevelser för besökande i gäster i Järvsö med kringliggande orter. Genom Destination Järvsö AB:s  bokningscentral samt turistbyråverksamheten som bedrivs på uppdrag av Ljusdals kommun är Destination Järvsö AB den första gästen får kontakt inför sitt besök.