Turistrådet Västsverige

Destinationsutveckling för export ger resultat – Tanum ökar mest

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 13:42 CET

Foto: Jurgen Wickert

I Bohuslän ökade antalet övernattningar på hotell med 4 procent (till totalt 913 586) under 2012 jämfört med 2011. Störst tillväxt bland utländska resenärer stod övriga Norden för med plus 9,6 procent.

Den största ökningen i absoluta tal skedde i Tanum med 22 621 fler gästnätter, en ökning med 19 procent. Tanum sticker även ut vad gäller beläggningsfördelningen över veckan med 5 procent högre beläggning på helgen, med andra ord fler privatresenärer. (Beläggningsgraden måndag till torsdag var 42 procent och fredag till söndag 48 procent. )

Gunilla Mitchell, VD Västsvenska Turistrådet, säger:  - Vi har sedan ett par år arbetet med riktad destinations- och exportutveckling inom ett särskilt projekt i området (DEX*). Ett arbete som involverar företag i samverkan och där deras engagemang och satsningar nu börjar ge resultat. Men det är givetvis en mängd olika insatser som påverkar där många aktörer och projekt bidrar till utvecklingen.

Gunilla fortsätter: - Att fokus är på exportmognad innebär ju inte att det inte är bra för svenska marknaden. Målet är att kunna erbjuda och leverera upplevelser för en internationell målgrupp och om det uppnås gynnas alla, oavsett nationalitet.

Projektet följs av Ramböll Management Consulting som lyfter fram flera goda exempel. Ett är Bryggan i Fjällbacka, vars ägare Susanne Maxwall och Peter Holmstedt ansåg att satsningen var nödvändig då de upplevde att samarbete behövdes för att de ska kunna växa och utvecklas. Företagen på orten behövde hjälp med att samverka för att skapa en attraktiv destination året runt.

"Förut ville man värna om varenda kopp kaffe man kunde sälja… Men när det var fler (företag) här på orten som vuxit var det plötsligt svårt att växa utan att samarbeta. Man kunde inte bli så mycket större själv…" säger Susanne Maxvall, ägare Bryggan i Fjällbacka.

Kontakt:
Lotta Nibell-Keating, Västsvenska Turistrådet, lotta.nibell-keating@vastsverige.com

 

*Projektet DEX, Destinationsutveckling för export, påbörjades våren 2011 och finansieras av Västsvenska Turistrådet och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Syftet är att öka turismnäringens och övriga intressenters användande av utvecklade, tillgängliga och praktiskt tillämpbara modeller och metoder för destinations- och affärsutveckling. Målet är att efter tre år ha etablerat ett arbetssätt för effektiv och framgångsrik destinationsutveckling för exportmogna destinationer. Destinationerna ska således vara redo för den utländska marknaden vid projektets slut.

Under 2012 utsågs Bohuslän även som en av fem nationella pilotdestinationer med särskilt stöd från Tillväxtverket under 2012-2014. Projektet leds av Västsvenska Turistrådet som även motfinansierar det statliga stödet.

Västsvenska Turistrådet arbetar för att stimulera företagande och ekonomisk tillväxt inom turismnäringen i Västsverige. Konkret ska Turistrådet bidra till ökad lönsamhet och nya arbetstillfällen i näringen. Den övergripande inriktningen av verksamheten har en stark fokusering på strategisk utveckling och marknadskommunikation. Utifrån den prioriteringen är Turistrådets organisation baserad på tre affärsområden:
• Marknads- och affärsutveckling
• IT-utveckling, omvärldskunskap, kvalitet och support
• Regional utveckling genom lokal och regional samverkan

Kärnverksamheten inom Västsvenska Turistrådet i övrigt rubriceras enklast med affärsutvecklingsområdena; Måltidsturism, Maritim Turism, Natur- och kulturturism och Mötesindustrin samt Utlandsmarknader. Övrig verksamhet drivs i olika projekt.