Glasriket

Destinationsutveckling i Glasriket - Förstudie

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 12:02 CEST

AB Glasriket, som är Glasrikets officiella sälj-och marknadsföringsbolag, har fått beviljat medel till en förstudie; Destinationsutveckling i Glasriket. I förstudien ska man ta fram en arbetsmodell, en plan och strategi för hur man framöver ska jobba med destinationsutveckling i området Glasriket. I förstudien ska även roller och uppdrag hos aktörer på destinationen Glasriket förtydligas .

- Glasriket är ett känt för sina glasbruk och studiohyttor, vilket är en unik tillgång för oss som destination. Men för att få besökaren att stanna längre behöver vi utveckla vårt övriga utbud och öka samverkan mellan aktörerna i glas-och besöksnäringen, säger Stine Breum Appelqvist VD för AB Glasriket.

Förstudien syftar till att hitta nya och mer ändamålsenliga sätt på vilka de fyra kommunerna, regionerna och aktörerna inom glas-och besöksnäringen kan samverka för att utveckla Glasriket och bli en exportmogen destination enligt Visit Swedens kriterier.

Projektet ska genomföras sep-dec och i projektet samverkar AB Glasriket med Tord Carnlöf från Svensk Destinationsutveckling som har stor erfarenhet av att utveckla destinationer och företag såväl nationellt som internationellt. Projektet finansieras av kommunerna, Region Kronoberg och Regionförbundet i Kalmar.

AB Glasriket är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag. Uppdraget är att marknadsföra och sälja hela besöksmålet Glasriket. Bolaget ägs till 60 procent av glasnäringen och till 40 procent av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge.