EnvyTech Solutions AB

Destruktion av 7000 granater som tidigare utgjort risk för allmänheten

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 11:38 CET

Under veckan som gått har det danska minröjningsföretaget Damasec utfört destruktion av över 7000 granater som röjts på f.d. skjutfältsområden i Danmark. Ammunitionen omfattar oexploderad ammunition (OXA) som utgjort risker för allmänheten, flertalet påträffade inom områden som dagligen används för rekreation och motion av civila besökare utan vetskap om riskerna som vistelse inom dessa typer av områden innebär. Samma problematik påträffas i Sverige där Damasec tillsammans med personalen på EnvyTech till dags dato utfört 15 söknings och röjningsuppdrag. Kunderna omfattar Fortifikationsverket, men också kommuner, konsulter och energibolag. Ägare och exploatörer av f.d. skjutfältsområden.

Begreppet OXA, oexploderad ammunition, är främmande för många och uppfattas ofta som något som inte återfinns i Sverige. Men faktum är att många stora områden, utspridda över hela landet, omfattas av områden där denna typ av förorening innebär en risk. Detta då den militära verksamheten som bedrivits i Sverige använt omfattande områden belägna både centralt och längre ifrån den dåvarande civilisationen som övnings- och skjutfält.

Damasec har mångårig erfarenhet av röjningsuppdrag från hela världen. I Sverige arbetar de tillsammans med EnvyTech, där vårt gemensamma utförande omfattar allt från tillståndsansökningar till kompletta utförda sök-och röjningsuppdrag. Damasec och EnvyTech använder sig av egen personal och utrustning i alla projekt vilket garanterar att samtliga uppdrag alltid utförs i enlighet med gällande standards och att samtliga arbeten alltid genomgår omfattande interna kvalitetskontroller. Damasec erbjuder dessutom ett unikt kartläggningssystem för registrering av möjliga OXA indikationer, vilket erbjuder kunden full insyn och möjlighet till uppföljning av utförda arbeten, samt att systemet erbjuder en effektivisering i röjningsmetodiken vilken ingen annan aktör på marknaden kan erbjuda.

EnvyTech och Damasec innehar samtliga tillstånd för hantering och destruktion av OXA samt erbjuder mångårig erfarenhet inom miljöprovtagning- och behandlingstekniker av förorenad mark och grundvatten. Tillsammans erbjuder vi helhetsåtaganden för ammunitions- och miljöförorenade områden där du som problemägare erbjuds skräddarsydda lösningar och utföranden vilka leder till en restriktionslös mark.

För information om oss och våra möjligheter och tjänster, tveka inte att kontakta oss!

Helena Hinrichsen, Envytech, +46 704 08 24 80, helena.hinrichsen@envytech.se

Peter Kjaer Jepsen, Damasec, +45 28 53 33 18, pkj@damasec.com

Alternativt besök www.envytech.se / www.damasec.com

Envytech utför tillsammans med det danska minröjningsföretaget Damasec totalåtaganden för hantering av f.d. skjutfältsområden. Vi utför allt från kartläggning och miljöprovtagning till röjning och sanering av OXA och miljöföroreningar. Alla projekt skräddarsys efter era behov och resulterar i en restriktionslös mark.

EnvyTech Solutions AB (EnvyTech) erbjuder spetskompetens inom logistikoptimering, masshantering, avsättningsmöjligheter samt behandlingstekniker och projektledning för saneringsprojekt. Vi erbjuder totaltåtagande av saneringsprojekt och utför alla delar från myndighetskontakter, riskbedömning, markundersökningar, provtagningar, klassningsplaner, saneringsarbeten, flödeslogistik samt slutdokumentation till både kund och myndigheter.