Lifecap AB

Det är en sak att vara nykter, en annan att vara tillfrisknande.

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 16:19 CEST

En nykter alkoholist kan kämpande hålla sig nykter, utan att ta tag i och förändra sina attityder och beteenden. För att må bra och trivas med sin nykterhet över tiden, tycks det dock vara nödvändigt att ta tag i sina egna tillkortakommanden och att ständigt arbeta med sin personliga utveckling. Att varje kväll inventera dagens upplevelser, och att göra en handlingsplan för hur eventuella misstag ska hanteras, så att de inte återupprepas, ger förutsättningar för tillfrisknande och ett bättre liv.

Alkoholism är klassat som en emotionell sjukdom. Det innebär att risken för återfall är överhängande, om den beroende inte tar tag i de känslomässiga orsakerna till varför han eller hon dricker. På LIfe CaP ser vi drickandet som ett symptom på ett underläggande problem. Problemet är alltså inte löst bara för att alkoholen är borttagen, symptomet är tillfälligt borttaget. Vår erfarenhet är att det går att vara nykter i flera år utan att ta tag i det underliggande problemet. Så snart en livskris eller stor sorg infinner sig är risken dock överhängande för att även ett återfall infinner sig. Eftersom alkoholism är en emotionell sjukdom aktiveras den gärna av just händelser som är känsloladdade.

På Life CaP Centret finns möjlighet att göra den grundläggande inventering som ofta är för smärtsam att gå igenom på egen hand. Om du har en semestervecka över och har varit nykter under en period, men fortfarande kämpar, slå vår programansvarige, Jörhan Pienitzka en signal, så berättar han mer. Jörhan nås lättast per telefon 08-545959 43. Se även www.lifecap.se .

På Life Cap Centret samverkar en rad olika kompetenser. Vi har läkare och annan sjukvårdskunnig personal knuten till oss. Även massör, kinesiolog, naprapat, andningspedagog och viktcoach finns att tillgå. Klienten har alltid en huvudansvarig caseholder som samordnar övriga resurser utifrån klientens önskemål och behov. Innan programmet påbörjas, genomförs en kartläggning, för att vi ska kunna tillhandahålla rätt resurser.

Life CaP erbjuder individuella samtal och program. Vi utbildar även terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47