Tedestrand coaching AB

Det är helt logiskt att det krävs en karta för att lösa svåra livsproblem

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2012 09:56 CEST

Intensiv terapi - tre dagar lägger grunden för en varaktig lösning! http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf

Det är helt logiskt att det krävs en karta för att lösa svåra livsproblem. Jag är beredd att ta den diskussionen med vilken sakkunnig som helst inom psykologins område.

De gamla samtalsmetoderna är långsamma, krångliga och ger inte några bra resultat för flertalet.

Jag visar endast verkligheten, jag har ingenting emot några andra metoder, förutom att lidandet och även död är konsekvenser av metoder som får människor att misslyckas om och om igen.

Visst, det är en katastrof för alla lidande människor, men inget val, eftersom vi inte vetenskapligt förstått bättre.

Visuell samtalsterapi är ingen mirakelmetod, sådant finns inte. Men Visuell samtalsterapi är att jämföra med orientering med karta och de gamla metoderna som bygger endast på samtalet är att jämföra med orientering utan karta.

Utan karta så försöker man hitta nya mer komplexa sätt och vägar att lösa problem på, vilket många gånger bara förvärrar problemen eftersom vägarna inte blir funktionella utan kartan, det är paradoxen.

Med kartan är vägen klar, orienteringen ska göras och kräver sin del, men skillnaden är ohyggligt stor. Kartan är nödvändig för alla komplexare problem och tillstånd, alkoholism, ångest, depression, ätstörningar, tvångssyndrom, relationsproblem osv.

Tveka inte, ta den hjälp som verkligen fungerar, det är ditt liv det handlar om. Sätt inte din "tro" på vetenskap som inte kommit längre.

Kika istället på den vetenskap jag visar nedan. Jag har varit där, på båda sidor om staketet, utan karta och med karta.

jag har levt mig till skillnaden. Den skillnaden skapade den erfarenhetsbaserade kunskap som som kartan är en frukt av.

Den gamla "samtalsterapin" tog nästan kål på mig, jag tackar min lyckliga stjärna att mitt system processade fram den karta som först räddade mitt eget liv.

Vore det inte så, kunde jag inte förstå skillnaden jag beskriver - och berätta det för dig.

Vetenskaplig utvärdering:

http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Videos:

1. http://www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE&feature=plcp

2. http://www.youtube.com/watch?v=7sAOXUTSx5A&feature=plcp

3. http://www.youtube.com/watch?v=Yx8dgaK9zww&feature=plcp

4. http://www.youtube.com/watch?v=zdtX_7gta-g&feature=plcp


Välkommen! Ge dig själv en större möjlighet att lösa ditt livsproblem! Kontakt: 073-810 82 35 - eller anders.tedestrand@gmail.com
Anders Tedestrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235