Lifecap AB

Det är möjligt att bli kvitt panikångest utan piller.

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2009 19:10 CEST

Ångest är ett sätt för vår kropp att indikera att en förändring behövs. Varför äta piller mot symptomet panikångest, innan man försökt identifiera och lösa upp det som orsakar ångesten? Vi har haft ett flertal klienter hos oss på Life CaP, vars läkare skrivit ut antidepressiv medicin, utan att ens försöka ta reda på varför ångesten uppkommit. Så länge den ursprungliga orsaken förblir dold, är patienten vanligtvis utelämnad åt att fortsätta medicinera.

Våra kroppar är fantastiska självläkande system som försöker kommunicera med vårt medvetande om vi missköter vår fysiska eller emotionella hälsa. Ångest är en signal till förändring. Bästa sättet att hjälpa en klient är att härleda grundorsaken till ångesten och på så sätt möjliggöra ett annorlunda förhållningssätt. En antidepressiv medicin kan förenklat sägas blockera de negativa känslorna, vilket gör att patienten upplever en lindring av symptomet. Tyvärr blockeras vanligtvis samtidigt de positiva känslorna, de vi gärna vill uppleva. Resultatet kan bli att patienten lever ett alltmer känslolöst liv.

Vi har haft så många klienter som fått antidepressiv, och ofta beroendeframkallande medicin, utskrivet i onödan, att vi anser att det är dags att reagera. I undantagsfall, om en person varit deprimerad under en längre tid, och verkligen har hamnat i kolkällaren, kan det vara befogat att medicinera. Det behöver dock finnas kompletterande åtgärder, t.ex. i form av kognitiv terapi, kopplad till den medicinska behandlingen, och en plan för att trappa ner medicinen, i takt med att terapin ger positiva utslag.

Nedan följer några rader fritt sammanställda ur min bok Energi och healing, resor och recept:

Jag hade för avsikt att kartlägga mina tankar under en avgränsad tid varje kväll. Redan första kvällen reagerade jag. Några tankar upptog väldigt stort utrymme! De återkom hela tiden, som om jag hade en skiva med ett hack på inne i huvudet. Det blev inte så svårt att anteckna; jag kunde skriva små streck varje gång samma tanke dök upp igen. När det här hände, hörde jag en slags inre "övervakarröst". Den rösten talade om för mig hur korkad jag var som inte utnyttjade min tankeförmåga bättre, än att hålla på att repetera samma gamla tanke. Först lyssnade jag på "övervakarrösten", sedan insåg jag att även den representerade en tanke, så jag noterade även det övervakaren sa till mig inne i mitt huvud.

När jag sedan läste allt det jag skrivit, blev det en chockartad upplevelse. Det var inte bara det att jag upprepade samma tanke flera gånger under ett tankeövervakningspass. Samma tankar kom dessutom tillbaka varje kväll.

Det intressanta med tankeövervakningspassen var att det fanns en del i mig som var observerande, en del som kunde notera tankarna. Utöver den delen tycks det finnas en, eller snarare två olika övervakarröster - som båda var dömande. Den ena tycktes vid första iakttagelsen vara god medan den andra verkade vara ond! Vid närmare studier kom jag fram till att både den onde och den gode förmodligen bara två olika sidor av mitt ego. Även dessa två "egoröster", som förde en diskussion med varandra, kunde jag observera. Anledningen till att jag tror att rösterna hör till egot, är att båda är dömande och lastar alltmer skuld och skam på sin "hyresvärd".

Det intressanta är att det finns något högre i oss som kan iaktta tankarna. Det kan iaktta såväl de pågående tankarna, som den onde och den gode rösten som kommenterar ursprungstanken Det här högre inom oss kan även iaktta hur det känns i vår fysiska kropp och registrera hur vi mår känslomässigt.

Jag väljer att kalla det som kan iaktta för vårt jag. När vi är i kontakt med oss själva, och har koll på våra tankar, känslor, och vår kropp (våra fysiska handlingar), så har vi kontakt med vårt jag. I kontakt med vårt jag kan vi göra mer medvetna val.

Det viktiga är att vi blir medvetna om en så stor andel av våra tankar som möjligt. Först när vi är det finns möjligheten att hantera dem. Istället för att motarbeta destruktiva tankar kan vi välkomna dem och ta reda på deras ursprung. Hur har tankarna planterats i sinnet? Hur kommer det sig att dessa tankar har fått grogrund och fortplantat sig?

Det kan kännas oerhört skrämmande. Speciellt om det rör sig om tankar som vi vet leder oss vidare till obehagliga känsloupplevelser, som exempelvis panikångestattacker. Det innebär att jag behöver välja när jag tar emot och undersöker tankarna. Det mest gynnsamma är att släppa fram tankarna i en miljö där jag känner mig trygg och har känslomässigt stöd. Då kan jag i högre grad vila i mitt jag och tryggt ta emot de tankar som kommer från mitt rädda ego.

Initialt är det bra om tankeinventeringen görs under handledning av en terapeut. Gör vi övningen ensamma, finns det risk för att rädslorna tar överhanden, och vi stänger ned och motar bort de skrämmande känslorna mitt i övningen. Någonting som kan resultera i en obehaglig upplevelse i form av t.ex. hyperventilering. När vi arbetat med professionellt stöd en tid, och vant oss vid att hantera tankar och känslorna vi får kontakt med på det här sättet, kan vi börja använda en dagbok eller en bandspelare som bundsförvant.

Att konsekvent försöka trycka bort oönskade tankar fungerar dåligt. De finns där ändå, under ytan, redo att poppa upp när det är som minst lämpligt. Dessutom är det så att det vi inte vill tänka på - det är ofta just det vi tänker på. Det här vet de flesta som lidit av ångestatacker, när jag verkligen inte vill ha dem, då tänker jag på att jag inte vill och då kommer de oftast som ett brev på posten.

Vår hjärna har en otrolig kapacitet. Det är mänskliga hjärnor som har byggt all världens superdatorer. När vi fördjupar vår förståelse för det fordon som vår kropp (inklusive hjärna) utgör, kan vi ändra hela vår världsbild på bråkdelen av en sekund.

Detta är för mig en svindlande tanke!

Att ta kommandot över sitt liv är möjligt!"

På Life CaP Centret har vi en holistisk människosyn. Vi arbetar med kognitiv terapi för att hantera tankar som är destruktiva för klienten. För att ta hand om obearbetade trauman och blockerade känslor använder vi olika typer av kroppsnära terapier, t.ex. energiterapi, som komplement till samtalen.

Life CaP utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vi erbjuder även individuella program. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47