Hassela Helpline

Det är Okey att gråta

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 06:30 CET

Drogmissbruket ökar bland ungdomar och fler anhöriga vänder sig till den mångspråkiga jouren Hassela Helpline. Jouren är öppen för dem som misstänker eller vet att deras barn eller vän använder narkotika eller är kriminella. Misstanken är ofta oerhörd upprivande. Många gånger är känslan lyckligt nog ogrundad men ibland kan skräcken faktiskt ha blivit verklighet.

- De som ringer är ofta upprivna och behöver stöd. Behovet känns väldigt stort säger Jenny Anderberg, projektansvarig Hassela Helpline. Många känner sig oändligt ensamma och vågar inte ens prata med sina närmaste vänner. Det är inte ovanligt att människor gråter under samtalen och det är helt OK. När de väl ringer har de ofta varit i en svårt situation en längre tid utan att få utlopp för sin desperation. Anonymitet är viktig eftersom vårt samhälle har lagt ett stort tabu runt barn och anhöriga som faller ner i missbruk eller kriminalitet. Det är skamfyllt, ensamt och svårt att vrida rätt.

Narkotikamissbruket förefaller ha förvärrats under senare år. Antalet personer misstänkta för narkotikabrott, antalet som har sjukhusvårdats för narkotikarelaterade diagnoser eller avlidit av narkotikarelaterade orsaker har ökat. Lika så har missbruket ökat bland gymnaiseelever visar en rapport från nov 2010, från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

- Begränsningen för Hassela Helpline är enbart att många inte känner till jouren, förklarar Jenny Anderberg. Det är svårt och dyrt att sprida information, inte minst att nå invandrargrupper. Men ingen borde behöva känna sig ensam som anhörig till missbrukare. Drogmissbruk och kriminalitet är vanligt förekommande i hela samhället och tyvärr bland många väldigt unga. Vi tar just nu emot nya volontärer för utbildning för att kunna möta de ökade behovet.

För mer information ring Hassela Helplines kontor: 040-600 43 40

eller Jenny Anderberg 076-555 88 80

Hassela Helpline - 0200-220 555

Sveriges enda nationella, mångspråkiga jour rådgivning om ungdomar i riskzonen för missbruk och kriminalitet. Öppen för föräldrar, syskon, kompisar och andra som är oroliga att någon ung människa är på väg in i kriminalitet eller missbruk.

Hassela Helpline nås på 0200-220 555 kl 9-15 på vardagar och vissa kvällar, samt på www.hasselahelpline.se och info@hasselahelpline.se.