FORCE Technology Sweden AB

"Det är på riktigt nu!" - nya krav på svetsning inom byggbranschen

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 13:38 CEST

Under våren 2013 har FORCE Technology genomfört en seminarieserie angående de kommande kraven på obligatorisk CE-märkning för alla bärverksdelar i stål som levereras till en byggarbetsplats i Sverige. Intresset har varit enormt med fullsatta lokaler på många orter. "Det är på riktigt nu", sade en av seminariedeltagarna.

Seminarierna gav en genomgång av kvalitetssystem för svetsning enligt ISO 3834, presenterat av Thomas Korff, och SS-EN 1090-1, Bedömning av bärverksdelars överensstämmelse med ställda krav, presenterat av Mikael Olsson.

Att klara kraven kan ta månader

För att en tillverkare skall kunna CE-märka sina produkter måste företaget vara certifierat enligt SS-EN 1090-1, med ett certifikat utfärdat av ett anmält organ, t.ex. FORCE Certification. Det kan ta ett antal månader att bli detta beroende på hur kvalitetssystemet ser ut idag. T.ex. är det lättare om det finns ett ISO 9001 system eller ett kvalitetssystem för svetsning enligt ISO 3834.

Den stora skillnaden med krav på CE-märkning kommer att vara

  • ökade krav på spårbarhet i produktionen
  • alla svetsare & svetsmetoder måste vara kvalificerade 
  • det skall finnas en svetsansvarig med lämpliga kvalifikationer

Thomas Korff, svetstekniker och erfaren konsult inom kvalitetssystem för svetsning, menar att anledningen till de välbesökta seminarierna var för att branschen vet inte vad som gäller, och det är en ovisshet inför framtiden angående det nya regelverket. Vid varje seminarium har frågan kommit ”Blir det nya ändringar av datumet då regelverket skall träda ikraft?”, detta eftersom det redan blivit framskjutet två gånger.

-Det är i elfte timmen för att kunna hinna med detta, och många har suttit och avvakta tills nu, och nu gäller det att skaffa kunskap snabbt kunna möta marknadens krav”, säger Thomas. Han tror att många företag kommer få svårt att både klara av och hinna med detta. Och därför är det viktigt att ta hjälp av konsulter eller gå en utbildning, t.ex. från FORCE Technology.

Inte bara för chefer

Stefan Hjelm, svetstekniker och säljare på Corema Svetsekonomi, tycker seminariet var mycket bra. Han menar att det finns ingen återvändo med de nya kraven på CE-märkning, det är på riktigt nu. Alla i branschen borde ta reda på fakta och vad som krävs. Hans tips är att skicka rätt människor på seminarier och utbildningar, inte bara chefen. Det gäller att övertyga internt att denna fråga är viktig, säger Stefan på Corema.


Kommer att förändra hela verksamheten

Christer Lilja från företaget Lilja Svets och Mekaniska var på seminariet i Göteborg. – Helt okej seminarium, de nya kraven kommer ändra om hela verksamheten, säger Christer, vars företag består av 14 personer. Att uppfylla de nya kraven på kvalitet är nödvändigt för att växa och få stora kunder. Christer menar att de kan svetsa men inte känner till alla kommande krav på dokumentation och pappersarbete.

Både Stefan Hjelm och Christer Lilja menar att ta hjälp av konsulter och certifieringsorgan är en nödvändighet för att hinna med.

Läs mer om SS-EN 1090 här.

Vi planerar att hålla fler seminarier under hösten. Vill du ha en inbjudan? Anmäl ditt intresse för kommande seminarier.

För mer information kontakta Tomas Tränkner, marknadschef,
ttr@force.se, tel 076 769 08 72.

FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.