Lifecap AB

Det är vår bristande förmåga att leva i nuet som leder till dåligt mående.

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 20:18 CEST

Att oroa sig för framtiden eller att leva kvar i det förflutna stör ofta vår möjlighet att vara lyckliga i dag. Tillbakablickar i historien bör göras med syfte att lösa, eller underlätta den nuvarande situationen. Det kan röra sig om vilken typ av problem som helst - panikångest, stress, beroende/missbruk, en konflikt, en relation som gått i stå, fobier, eller fysisk smärta.

Fördjupad kunskap om historien och förmågan att bearbeta den, förbättrar måendet idag. På Life Cap Centret tar vi hänsyn till både tankesystem, känslor och handlingar när vi stödjer våra klienter i deras arbete med att skapa en bättre situation för sig själva och sina anhöriga. Här samarbetar ett antal olika kompetenser för att kunden ska få ett program som är exakt avpassat för just det han eller hon vill arbeta med.

Utdrag ur boken Energi och healing, resor och recept av Gaya Pienitzka (ISBN 978-91-85925-46-9):

"Människan har en kunskapsbank i form av minnen. De här minnena är av vitt skilda slag och inbegriper ofta flera olika sinnen. Det finns hörselminnen, doftminnen, synminnen, beröringsminnen, smakminnen, samtliga lagrade i vår kropp. De här minnen är också sammankopplade med olika känslor, tankar och handlingar.

Jag ger exemplet med min farmor: Hon använde ofta en och samma parfym, den hette 4711, en tysk eau de cologne som är ganska ovanlig nuförtiden. Några år efter det att min farmor hade dött åkte jag buss 46 (den har bytt nummer sedan dess) mot Slussen. Jag klev på vid Norrmalmstorg och upplevde att min sinnestämning förändrades när jag kom på bussen. Det tog mig en lång stund innan jag förstod vad som hade hänt. Jag hade satt mig bakom en äldre dam som luktade som min farmor. Doften av den sedan länge glömda parfymen utlöste snabbt en massa bilder och känslor i mig - min farmor fanns med i alla sekvenserna. Min sinnestämning förändrades på bråkdelen av en sekund tack vare det starka doftminnet.

Detsamma gäller med de flesta minnen som etsat sig fast i kroppens celler. Musik som vi har speciella upplevelser förknippade med väcker omedelbart bilder och känslor till liv. En melodislinga som vi hör i varuhusets hiss kan resultera i att vi blixtsnabbt skiftar sinnesstämning.

Det är helt fantastiskt; kännedom om hur vi i nuet hämtar bilder från vår historia och lägger fram en förväntan i framtiden kan hjälpa oss att fullständigt skulptera om våra liv. Med den kunskapen kan vi designa oss ett nytt liv - det liv som vi önskar!

Vägen dit går via kunskap om vilka minnen vi bär på. Jag anser att minnen som ligger i det fördolda gör mer skada än nytta. Att lägga locket på eller att försöka mota bort ett minne, gör bara att det försöker tränga sig på ännu mer burdust.

Om det exempelvis dyker upp en känsla av oro i magen kan vi naturligtvis försöka få stopp på upplevelsen genom att fokusera på någonting annat och på så sätt mota bort oroskänslan. Men, det innebär inte att känslan försvinner - när det dyker upp ett utrymme igen kommer den tillbaka igen med ännu större styrka och intensitet.

Vi behöver ibland använda oss av distraktionsmetoden för att livet ska bli hanterbart. Det är kanske inte rätt ställe att bejaka och närmare undersöka vår oro i kassakön på snabbköpet. När vi får lugn och ro kan det däremot finnas en poäng med att plocka fram känslan igen och försöka förstå vad den bottnar i.

Ångest brukar sägas vara en signal till förändring. När vi upplever - eller till och med skapar - ångest gör vi det för att det finns något i vårt liv som vi inte är tillfreds med. Det här kan ske både på ett medvetet och ett omedvetet plan.

Ångesten kommer att slå till ända tills vi förstår varifrån den kommer och vad den signalerar. Då kan vi möta den och göra de justeringar i vårt liv som vi behöver. Åtgärdar vi bara symtomet, t ex med hjälp av ångestdämpande medicin, så finns grundorsaken till ångesten kvar obearbetad och pockar på så snart vi börjar trappa ned medicinen. Resultatet blir kanske att vi ökar dosen - såvida vi inte parallellt med medicineringen ser över vårt liv och vidtar de åtgärder som vi behöver. Det kan röra sig om inre (mentala) såväl som yttre (livsstils) förändringar.

Jag vill understryka att jag inte har någonting emot ångestdämpande medicin. Den är ibland nödvändig för att människor ska orka leva och framför allt för att samla kraft och mod för att möta sina "demoner". Jag anser dock att det är olämpligt att skriva ut den här typen av medicin år ut och år in utan att ställa sig frågan om varför ångesten uppkom från början.

Vi har en mycket kompetent läkare nära knuten till verksamheten. Det är nödvändigt för att kunna hjälpa människor tillbaka till ett bättre mående. Jag känner en stor tacksamhet för den västerländska medicinen; utan den hade många människor förlorat livet. Jag vill bara att vi ska vara medvetna om att när det gäller viss medicin, speciellt den som sätts in vid känslomässiga problem, är den västerländska medicinen ofta inriktad på att bota symtomet istället för att gå till botten med problemet.

Vi kan ta antabus som exempel. Det är en medicin vars syfte är att se till att människor inte dricker alkohol. Medicinen är tänkt att avskräcka den törstige från att inta alkoholhaltiga drycker. Det är oerhört obehagligt att dricka alkohol med antabus i kroppen!

Medicinen gör dock inte någonting åt själva orsaken till och svarar inte på frågan om varför en beroendeperson börjat med alkohol. Beroendeproblem som alkohol-, spel-, internet-, shopping-, narkotika, sexberoenden är i botten känslomässiga åkommor. För att tillfriskna behöver vi ta reda på varför? Varför dricker, spelar, onanerar, shoppar människan på ett gränslöst och destruktivt sätt? Eftersom varken antabus eller andra medicinska åtgärder ger oss svaret på den frågan är de inte någon hållbar lösning i längden.

Detsamma gäller ångest. Ångestdämpande medicin tar (i bästa fall) ned ångesten till en hanterbar nivå. Konsekvensen blir emellertid att känslorna blir avtrubbade, både oro och glädje tonas ned. Medicinen gör ingenting åt ångestens upphov. Men återigen, det kan vara av stort värde att använda medicinering under en övergångsperiod, om ångesten är människan övermäktig.

När det handlar om sömnproblem och andra dilemman av känslomässig karaktär är medicinering endast en tillfällig lösning. Vi behöver förr eller senare hitta roten till det onda.

Life CaP Centret Lindormsnäs står för en holistisk människosyn. Det innebär att vi som arbetar här har en idé om att människan är en fysisk, mental, känslomässig och andlig varelse. Eftersom vi anser att alla dessa delar samverkar och påverkar varandra tar vi också alla delar i beaktande när vi arbetar.

Idag vet vi att om vi lever länge under stress så blir vi till slut fysiskt sjuka. Stressen påverkar andningen; vi andas inte lika djupt och långsamt utan högt upp i bröstkorgen och betydligt ytligare och snabbare. Vi spänner olika muskelgrupper under jämn belastning när vi är stressade. Det kan röra sig om att vi drar upp axlarna, spänner muskler i bröstryggen eller spänner käkmuskulaturen.

Vi människor är däggdjur. Våra kroppar skapades ursprungligen för att skydda oss i en tillvaro bland vilda djur. Våra reaktioner under stress är ett arv från den tidsåldern. Vid stress aktiveras ett antal hormoner och flera olika signalsubstanser frigörs i kroppen för att vi antingen ska kunna springa ifrån en tänkt fiende (t.ex. en sabeltandad tiger) eller ha ihjäl den. Stressreaktionen gör att vi blir fysiskt starkare och får tunnelseende på grund av att kroppens samtliga resurser fokuseras på överlevnad vid fysiskt hot. Den ansträngning som behövs för att fly eller slåss gör att hormoner och signalsubstanser återgår till normalläge och kroppens balans återuppstår. Dagens stress är ofta av mental karaktär och kräver sällan fysiska insatser. Ändå reagerar våra kroppar som om vi stod öga mot öga med en livsfarlig fiende. När vi inte slåss eller flyr får vi inte användning för den styrka vi har mobiliserat. En rad hormoner och signalsubstanser kommer inte till användning. Det blir en belastning för kroppen att återgå till normalläge. Vid hög stress dagtid är risken stor att vi somnar stressade. Vi tar med andra ord med oss stressen in i sömnen, vilket leder till dålig sömn och ibland till att vi gnisslar tänder så att de slits ned. På detta följer spänningshuvudverk, vilket i sin tur ökar oron och stressen. Oroliga tankar av typen "hur ska jag nu hinna/orka" dyker upp och förstärker problemen . Vi hamnar i en ond cirkel.

Våra tankar kan orsaka stress. Med hjälp av kognitiv beteendeterapi arbetar vi med att få tanke - känsla - handling att harmonisera. Det sker genom att vi ställer frågor som hjälper klienten att bli medveten om hur hon eller han tänker och hur dessa tankar leder till känslor och handlingar. En negativ tanke, där vi har förväntningar på att misslyckas, leder till en negativ känsla som i sin tur leder till en negativ handling. En negativ handling kan precis lika gärna vara avsaknad av handling. Om vi har en tanke om att det vi ska göra kommer att gå åt skogen är det lätt att dra slutsatsen att det därför är meningslöst att ens försöka. Följden blir att vi inte gör något alls och därefter känner oss misslyckade."

På Life CaP Centret har vi en holistisk människosyn. Vi arbetar med kognitiv terapi för att hantera tankar som är destruktiva för klienten. För att ta hand om obearbetade trauman och blockerade känslor använder vi olika typer av kroppsnära terapier, t.ex. energiterapi, som komplement till samtalen.

Life CaP utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vi erbjuder även individuella program. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 2000:9001.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47

www.lifecap.se