Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C.

Det allvariga hotet och attacken mot demokratin utgörs av makten och den hårt kontrollerade massmedian än Sverigedemokraterna (SD)

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 12:44 CEST

I samband med makthavarnas samt dem s.k. ”etablerade” politiska partiers senaste odemokratiska metoder och hårdkontrollerade svenska massmedians uteslutning av Sverigedemokraterna (SD), ur allra flesta massmediala forum i Sverige m.m. har Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C. enligt begäran av sina fackföreningsmedlemmar, för försvar av demokratin, utsänd ett öppet brev till samtliga inblandade (v.g. se medföljande bilaga, å 3 sidor exklusive denna sida).

Upphör inte dessa odemokratiska metoder med omedelbarverkan, har O.F.F.C. för avsikt att anmäla bl.a. den svenska staten/regeringen till berörda instanser inom bl.a. JO, JK, EU, FN m.fl. andra instanser, för brott mot tryck- och yttrandefriheten m.m.

För ytterliggare information v.g. kontakta OFFC:s organisatör Shahrokh Razavi enligt nedan:

Shahrokh Razavi

Organisatör inom O.F.F.C.

Telefon: 08-42011200

Fax: 08-42011300

Mobil: 070-4906125

E-post: shahrokh.razavi@yahoo.se

www.offc.se

Total fyra (4) sidor inklusive denna sida

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, O.F.F.C.

Hos oss får Du direktkontakt med facklig omdusman, samma dag Du kontaktar oss

Vad Du än arbetar med kan Du bli medlem hos OSS

O.F.F.C. organiserar både anställda och företagare inom samtliga yrkesbranscher.

Oberoende Fria Fackföreningars Centralorganisation, OFFC, är en öppen, demokratisk, självbestämmande och oppositionell fackförening med bl.a. strejk- och förhandlingsrätten i behåll.

OFFC är icke på något sätt politisk och/eller partipolitisk knuten till något politiskt parti.

OFFC:s mål är att på ett demokratiskt sätt, genom lagliga metoder såsom rätt tolkning av gällande lagar, nyttjande av blockad- och strejkrätt, förhandlingsrätt m.m. bevaka medlemmarnas intresse och fackliga rättigheter inom samtliga berörda branscher och i hela samhället.

OFFC:s grundideologi är baserad på FN:s/EU:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, RÄTTVISA och människornas LIKA VÄRDEN OAVSETT NATIONALITET, HÅR och HUDFÄRG, KÖN och SEXUELL LÄGGNING samt RELIGION.

OFFC för demokratisk rättvisa

tillsammans är vi starka