Transportföretagen

Det blir en LO-samordning i avtalsrörelsen 2017

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 14:44 CEST

LO-förbunden har enats om en låglönesatsning i avtalsrörelsen 2017. Alla med löner under 24 000 kronor i månaden för heltidsarbete ska få en procentuellt högre del av löneutrymmet enligt LO samordningen. LO avser också ta upp förhandlingar med Svenskt Näringsliv om förbättringar av avtalsförsäkringarna och Avtalspension SAF-LO.

- Att LO lyckats samordna sig är bra, att misslyckas igen hade inte varit bra för LO, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

- Det är bra att alla LO-förbunden accepterar märket. Samtidigt är det ett problem att LO biter sig fast vid generella extra påslag utöver märket för stora grupper på arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl,

Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda.