Grön Ungdom

DET BLIR INTE TYDLIGARE ÄN SÅ HÄR - GÖR NÅGOT!

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 11:00 CET

I den färska rapporten från IPCC är huvudbudskapet tydligt, trots att forskarna försiktigt väger sina ord med guldvåg: vi kan inte sticka huvudet i sanden längre. Vi måste agera kraftfullt, och omedelbart.

- Grön Ungdom uppmanar återigen de borgerliga partierna att bemöta klimathotet seriöst, med många och effektiva åtgärder både inom Sverige och genom internationellt samarbete. Vår miljö är inget litet särintresse som går att bortse från utan fundamentet för vår överlevnad. Detta måste alla partier inse och agera utifrån, säger Ellinor Scheffer, språkrör för Grön Ungdom.

- Hittills har arbetet mot klimatförändringarna hindrats av oviljan att agera utan otvetydiga forskningsrön vilket har försatt oss i en situation där vi måste bryta vårt oljeberoende på kort tid. En ansvarsfull miljöpolitik strävar efter en långsiktig hållbarhet i stället för att i sista stund framtvinga stora omställningar, säger Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom.

Vi påminner igen om Miljöpartiets 10 konkreta tips till Andreas Carlgren:
http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=12399&number=121075

För mer information:

Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91
Ellinor Scheffer, språkrör Grön Ungdom, 0702-935574