Tedestrand coaching AB

Det enda sättet att lösa livsproblem för flertalet!

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2017 00:36 CET

Simon Kyaga, du talar i paradoxala termer, du säger en sak och beter dig, och visar på ett annat. Kallas dubbelbindning i olika sammanhang om man förstår vad det innebär, det är utan tvekan till stor skada helhetsmässigt, eftersom man försöker göra något av det mest allvarliga på planeten så länge innan en fungerande metod finns till något generellt konstruktivt.

Det är ju självklart att människor med olika "diagnoser" eller rättare sagt personligheter / känsligheter, har olika förmågor. men vad hjälper det för att lösa det gigantiska problem Simon Kyaga och andra väljer att fokusera bort ifrån? En psykisk ohälsa som accelerar med ett rasande tempo, lyssna på Kiyaga i denna video: 

http://www.va.se/nyheter/2015/05/06/innovationstvodden/

Att vi utvecklar ändå mer avancerade mobiltelefoner, datorer och annat tekniskt genom att placera "diagnosticerade" personer OBS! Det handlar om ett fåtal osv. blir nästan löjeväckande samtididgt som ökningstakten för flertalet med dessa "diagnoser" av psykisk ohälsa är extrem och skapar ett lidande som Simon Kiyaga inte kan tänka sig i sin vildaste drömmar.

Det är att ta bort fokus från att lösa en framtida katastrof och göra sjukdomstillstånden som "goda", man försöker omskapa detta till något "gott" - vilket det kan vara för FÅTALET. FLERTALET kommer att lida mer, fler självmord och för tidig död.

Simon Kyaga, hur tänker du egentligen. Din uppgift verkar ha blivit snedvriden eftersom du inte har någon lösning och därmed väljer att ge upp de miljoner som lider? Det handlar inte "om olika färger i samhället" och annat du fabulerar om i första hand, det är allvarligare än så. Vi behöver LÖSA dessa automatiska omöjliga tillstånd om vi inte har rätt lösning. Du är ju själv en av dom som ifrågasäter innovation och människor som har denna kreativitet exempelvis jag själv?, Du har inte svarat på det jag visar alls? Hur kommer det sig med den tvärsäkra åsikt du har?

Jag har lösningen, och har du lite mod och kurage tar du kontakt med mig och undersöker de resultat jag har- som i motsats till den verksamhet du egentligen finns inom, psykiatrin,  inte har resultat som är produktiva alls i princip.
Kontakt: http://psykologiskorientering.se/start

Behöver du en förklaring (vetenskapligt utformad) om vad jag använder- tvingades / lyckades skapa för att inte själv gå under i mina s.k "kreativa" tillstånd, det är samma principer som gäller för all komplicerad problemlösning/förståelse som människan ska hantera. Läs detta: http://psykologiskorientering.se/media/5447c9f201632.pdf

www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235

Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!