Tedestrand coaching AB

Det finns 1000 sätt att försöka lösa psykets problem - bara ett kan sannolikt fungera om det är komplext

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2013 18:50 CEST

Kommunicerar med politiker som inte tror att det jag skapat är den enda lösningen för psykologi. Nej, det kan ju stämma, men det är sannolikt den enda lösningen för komplexitet i psyket. Om psykologi är komplext så kan det nog vara en paradox att tro på mångfald, olika lösningar för varje människa, eller att vi skulle vara så olika gällande att återskapa ett sönderfallet psyke.


Skrev så här, för att försöka ge en pedagogisk förklaring - är det begripligt och logiskt, vad tycker du?

"Jag resonerar inte i termer av en enda lösning. Det finns 1000 olika tankar och sätt att försöka lösa psykets problem, jag talar om det enda sättet att lösa komplexitet på, rent generellt

Nästa fråga blir då, är psyket komplext? Mitt svar där blir: Utan tvekan, det är något av det mest komplexa i universum, psyket är dessutom kopplat till alla våra relationer och sammanhang, vilket gör det superkomplext.

Nästa fråga blir då, hur löser människan komplexitet?
Mitt svar här är genom en visuell överblick som den som ska lösa problemet måste kunna ta till sig - och lära sig att följa. Det finns bevisligen inget område där det inte ser ut så - där människan har framgång i att lösa det komplexa, problemen med många byggstenar - eller stor mängd information..

Och i skenet av detta kan inte psykets problem heller lösas på annat sätt. Om vi ska följa denna naturlag alltså?  Det är utifrån det jag konstaterat i mitt skapande, mot naturlagarna att försöka lösa komplexitet genom våra mycket begränsade förmågor att hantera stora infomationsmängder och dessutom bringa ordning i detta kaos. Det är den sannolika orsaken till de skrala resultat vi idag ser inom all psykisk behandlingsvård.

Så visst finns det tusen sätt, kanske ett sätt för varje individ att lösa psykets problem. Men om det är komplext krävs denna "karta" för flertalet om man ska lyckas - det är skillnaden. Och den skillnaden är länken mot en funktionell behandlingsvård.

Kanske blev det tydligare så?

Min slutkommentar om detta är just att man fortsätter resonera utifrån det vilseledande inpräglade "vetenskapliga tänket" i en vilseledd psykologi om att 1000 olika samtalsmodeller ska lösa problemet? Ju fler metoder som är samtalsgrundade som vi validerar med dåliga resultat, desto längre bort från lösningen hamnar vi. Vi skapar då mer kompelxitet när bara motsatsen kan lösa dessa problem.

Kan 1000 olika orienteringsmodeller lösa problemet utan karta för orienterarna? Kan 1000 olika operationssätt - skära med kniv och annat få kirurgerna att lyckas utan den visuella överblicken - röntgen? Och så ser det ut inom 1000 andra områden där utvecklingen gått från en kontraproduktiv mångfald och individuelitet till den visuella överblicken som leder alla som tar den till sig - till ett gott resultat.

Anders Tedestrand


PSYKOLOGISK ORIENTERINGSTRÄNARE

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235