Socialstyrelsen

Det finns effektiva preventionsmetoder för ”struliga” barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 09:22 CEST

Det finns hjälp att få för barn och ungdomar som hamnat snett och som riskerar en negativ utveckling. Det visar en omfattande rapport som IMS/Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse, SiS, offentliggör idag.

I kunskapsöversikten Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt beskrivs framgångsrika amerikanska och europeiska preventionsprogram som minskar ungdomars problembeteenden och främjar barns sociala utveckling. Programmen har ofta ett brett anslag; de involverar familj, skola och närsamhälle och är främst inriktade på att förebygga eller behandla våld och kriminalitet, missbruk av alkohol och droger, sexuella riskbeteenden samt skolproblem.

Exempel på preventionsprogram som beskrivs i boken:

· Incredible Years. Ett 12-veckors familjeterapiprogram som används i USA, Kanada, England och Norge och som syftar till att utbilda föräldrar i positiva och effektiva uppfostringsmetoder som t.ex. att sätta gränser på ett bra sätt och att lösa problem. Målgruppen är mindre barn.

· OBPP; Olweus Bullying Prevention Program. Ett effektivt och väl utprovat program mot mobbning som utvecklats av svensken Dan Olweus. Programmet riktar sig till hela skolan och alla som arbetar där. Utvärderingar har visat på goda resultat och intressant är att andra negativa beteenden som vandalism, slagsmål, stölder och skolk dessutom minskar.

Funktionell familjeterapi (FFT). Riktar sig till ungdomar som riskerar att utveckla ett kriminellt beteende eller redan har erfarenhet av kriminalitet och/eller alkohol och drogmissbruk. Hela familjen omfattas av programmet. FFT ges i regel som alternativ till mer ingripande påföljder som tvångsinstitution eller fängelse.


Mer information: Håkan Stattin, professor i psykologi, Örebro universitet,

tel. 019-30 33 64.

Ytterligare kommentarer: Karin Tengvald, IMS/Socialstyrelsen, tel. 08-555 532 47 och

Tove Pettersson, Statens institutionsstyrelse, SiS, tel. 08-453 40 40.

Presskontakt Socialstyrelsen och IMS: Anna-Lena Lindh, tel. 08-555 530 05.

Presskontakt SiS: Cecilia Sandahl, tel. 08-453 40 56, 070-687 32 42.
Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt av Laura Ferrer-Wreder, Håkan Stattin, Carolyn Cass Lorente, Jonathan G. Tubman och Lena Adamson kan beställas kostnadsfritt för journalister från Socialstyrelsen/IMS

tel. 08-555 531 32, e-post ulla.wolmerud@socialstyrelsen.se