Synskadades Riksförbund SRF

Det finns inga muskler i regeringens vårbudget

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 10:50 CEST

- Hur tror regeringen att arbetsmarknadssituationen för synskadade och andra funktionshindrade ska förbättras när regeringen i sin vårbudget huvudsakligen ägnar sig åt at redovisa gamla förslag, undrar Tiina Nummi-Södergren, ordförande i Synskadades Riksförbund. Det saknas "muskler" och kraftfulla åtgärder som kan förbättra synskadades arbetsmarknadssituation.

I regeringens mål hävdar man att personer med funktionshinder ska ha arbete i samma utsträckning som övrig befolkning och att Alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Det är en bra målsättning, men regeringen vidtar inte några åtgärder för att nå målet.

Endast hälften av synskadade har ett arbete och endast en minoritet av dem arbetar heltid. Särskilt svår är synskadade kvinnors situation.

I Arbetsmarknadsstyrelsens rapport till regeringen redovisas bland annat att funktionshindrades arbetsmarknadssituation har försämrats under de senaste åren. Trots detta kommer inga nya kraftfulla förslag om hur situationen ska kunna förbättras.

Regeringen pratar om hur positivt arbetsmarknaden utvecklas, men vi märker inget av denna utveckling.

- Vi kräver att regering och riksdag vidtar kraftfulla åtgärder så att synskadade får möjlighet att delta i arbetslivet, säger Tiina Nummi-Södergren. Vi har 25 förslag - se http://www.srfriks.org/Arbetsmarknad/flersynskadade.htm. Två av dem är
- samla alla åtgärder till en myndighet istället för att splittra upp dem på flera,
- lägg lite pengar på en ordentlig kartläggning av varje rehabsökande person.

För närmare upplysningar
Björne Karlsson, tel 08-39 91 45
Tiina Nummi-Södergren, tel 08-39 91 11Synskadades Riksförbund
122 88 Enskede
08 - 39 90 00