Nättidningen Payback / Payback Sverige

Det finns inget sådant som XX-man, anknytningar eller kopplingar till klubbar!

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 01:05 CET

Alltmer desperat mediarapportering kring bikers!

Desperationen sprider sig alltmer i media avseende mc-klubbar. Hur ska vi kunna fortsätta att sälja lösnummer då klubbarna inte gör sig skyldiga till några brott? Det går ju inte hur länge som helst att göra som Expressen och gång på gång dra fram 20-år gamla artiklar utan att framstå som lite efterblivna och rentav lite fåniga…

Ett nytt knep har på sistone varit att skildra olika utomstående personers brottsliga gärningar såsom XX-man eller XX-män begick det och det brottet. Xx motsvar då härvid olika klubbar. Problemet är att personerna överhuvudtaget inte har med klubbarna att göra! Det kan vara allt ifrån personer som klubbarna inte överhuvudtaget vet vem är eller haft kontakt med till att det är någon brors flickväns kusin och liknande. Allt sker i en avsikt att få in förnyad klubbdemonisering i media genom att dra in personer som inte har med bikerkulturen att göra!

Då artiklarna ifråga är så urbota korkat utformade, utan minsta förankring i verkligheten, kommer vi inte att bidra till ytterligare spridning av komplett idioti genom att här länka till dem. Vår avsikt är uteslutande att informera bort stupiditet!

Om ”Kopplingar” och ”Anknytningar”

”Kopplingar till eller anknytningar till” eller som nu XX-man. Låt oss redan från början klarlägga dessa begrepp som flitigt, men fullkomligt felaktigt, används i media. Begrepp som är helt och hållet av polismakten ihopdiktade, uteslutande i syfte att utgöra ett verktyg för att hänga på olika brottsliga gärningar på oskyldiga klubbar och/eller för att misskreditera hela bikerkulturen.

Följande gäller: I en bikerklubb är man antingen medlem, hangaround eller prospect, eller är man ingen och ingenting alls. Enbart utanförstående och har som sådan ingenting med klubben och dess aktiviteter att skaffa.

Så nästa gång ni läser eller hör ”anknytning eller koppling till” så vet ni att det finns inga personer som är anknutna eller har kopplingar till en klubb. Det finns bara medlemmar och utomstående. Och vad utomstående gör, har självklart klubben inget ansvar för.

För att ytterligare illustrera skillnaden mellan klubbmedlemmar och utomstående, publicerar vi en gammal, anrik bikerklubbs allmänna festregler, som ändå varit publicerad i flera medier tidigare. Tydligare än så här kan aldrig skillnaden mellan de som är med i klubben och de som inte är med i klubben framstå!

Allmänna festregler

DE FLESTA BIKERS LEVER EFTER ENKLA REGLER OCH FÖRVÄNTAR SlG ATT ANDRA SKALL GÖRA DETSAMMA. OM DU BESÖKER EN BIKERFEST BÖR DU VETA VAD SOM GÄLLER. FÖLJER DU DE HÄR BESTÄMMELSERNA ÄR RISKEN MYCKET LITEN ATT DU HAMNAR I BRÅK.

REGEL 1: DET HANDLAR OM ATT GE OCH TA. VISA RESPEKT FÖR DEM DU TRÄFFAR SÅ RESPEKTERAR DE DIG. BÖRJAR DU BRÅKA MED OSS FÅR DU TIOFALT IGEN. EN KLUBBS STYRKA LIGGER I ATT MEDLEMMARNA ÄR BRÖDER OCH STÄLLER UPP FÖR VARANDRA. OM NÅGON FÖROLÄMPAS, BLIR ALLA FÖROLÄMPADE. HEDERN VÄRDERAR VI ALLA HÖGT.

REGEL 2: GÅ ALDRIG OBJUDEN PÅ EN BIKERFEST. INGEN KOMMER HEM TILL DIG UTAN ATT VARA INBJUDEN.

REGEL 3: FÖRSÖK INTE PÅTVINGA NÅGON MEDLEM DIN VILJA OCH GE FRAMFÖR ALLT FAN I MEDLEMMARNAS EGENDOM. I DETTA FALLET BETYDER DET; DERAS HOJAR, KVINNOR OCH VÄSTAR. GÖR DU INTE DET FÖROLÄMPAR DU OSS OCH KAN GÅ TILLBAKA TILL REGEL 1 FÖR ATT SE VAD SOM HÄNDER.

REGEL 4: TRO INTE ATT DU ÄR NÅGON BARA FÖR ATT DU BLIVIT BJUDEN TILL EN PRIVAT KLUBBFEST. DU ÄR BARA EN BLAND GÄSTERNA – INGEN MEDLEM. FÖRVÄNTA DIG INTE ATT KLUBBMEDLEMMARNA STÄLLER UPP PÅ DIN SIDA OM DU BÖRJAR BRÅKA MED NÅGON ANNAN GÄST. DET ÄR INTE VÅRT PROBLEM. RISKEN FINNS ATT VI INTE GILLAR ATT DU STÄLLER TILL DET OCH DÅ TRÄDER AUTOMATISKT REGEL 1 I KRAFT.

REGEL 5: SKULLE NÅGOT VARA OKLART OCH/ELLER ÄR DU TVEKSAM TILL VAD SOM GÄLLER HÄNVISAS DU ALLTID TILL REGEL 1.

Payback Sverige - Riksorganisationen för bikers rättigheter - www.payback.name

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name