Kristdemokratiska Ungdomsförbundet, KDU

Det finns skäl att ha stora förhoppningar på framtidens gymnasieskola

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 10:47 CEST

KDU lämnar idag in sitt remissvar på gymnasieutredningens betänkande, Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola. KDU har goda förhoppningar om att den pågående processen om gymnasieskolans framtid ska leda fram till en trygg skola, anpassad för alla elever, med fokus på kunskap istället för på flum. KDU anser att följande tre områden bör vara vägledande vid utformandet av framtidens gymnasieskola.

- Gymnasieskolan ska vara en plats för alla, både för de med gott läshuvud och för de mer studiesvaga. Hjälp ska ges dem som har det lite svårare i skolan, men lika viktigt är att extra stimulans erbjuds dem som har lättare för studierna. Utifrån detta är det mycket positivt att spetsutbildningar inom teoretiska områden införs, menar KDU:s förbundsstyrelse.

- Det är viktigt att man gör en tydlig åtskillnad mellan vad som är högskoleförberedande program och yrkesprogram. De yrkesförberedande programmen ska endast innehålla de teoretiska ämnen som är absolut nödvändiga och dessutom bör principen om att alla program ska leda till högskolebehörighet slopas.

- Det bör framhållas att det är skolans uppgift att, utöver kunskap, också förmedla normer och värderingar till eleverna i syfte att göra dem till goda samhällsmedborgare. För att förstärka gymnasieskolans genomslag på detta område bör ämnet livskunskap vara obligatoriskt för alla gymnasieskolans elever. Skolan får aldrig svika sin normöverförande roll, avslutar KDU:s förbundsstyrelse.

 

För mer information: Aron Modig Talesman i skolfrågor 0733-28 17 36 Simon Westberg Förbundssekreterare 0765-27 25 33 www.kdu.se