Stora Enso AB

Det finska konkurrensverket begär genmäle från Stora Enso gällande misstanke om prissamarbete vid anskaffning av virkesråvara i Finland

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 13:39 CEST

Stora Enso har idag mottagit en begäran om genmäle från det finska konkurrensverket gällande misstanke om prissamarbete och utbyte av information mellan skogsbolag vid anskaffningen av virkesråvara i Finland. Stora Enso kommer i detta skede att utreda frågan och ge sin egen syn på saken. Konkurrensverket har bett om genmäle senast den 15 maj 2006.

Konkurrensverket misstänker att UPM-Kymmene, Stora Enso och Metsäliitto under åren 1997-2004 genom prissamarbete vid anskaffning av virkesråvara i Finland har gjort sig skyldiga till sådant förbjudet prissamarbete och informationsutbyte som avses i den finska lagen om konkurrensbegränsningar och artikel 81 i EG:s grundfördrag.

Enligt uppgift från konkurrensverket kommer verket att fatta beslut om ärendet skall föras till marknadsdomstolen efter det att verket mottagit bolagens genmälen. På grund av detta, och då bolaget inte kan uppskatta beloppet på en eventuell avgiftspåföljd till följd av finska konkurrentverkets begäran om genmäle, har Stora Enso inte gjort några avsättningar i bokföringen.


För ytterligare information, v g kontakta:
Jyrki Kurkinen, Senior Vice President, Legal Affairs, tel +358 2046 21217
Kari Vainio, Executive Vice President, Corporate Communications, tel +44 77 9934 8197


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2005 uppgick till 13,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 46 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 16,9 miljoner ton papper och kartong samt 7,7 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, varav 3,3 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.

Stora Enso Oyj
Kanalkajen 1
FI-00160 Helsingfors, Finland
Tel +358 2046 131
www.storaenso.com
FO-nummer 1039050-8