Volvokoncernen

Det första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 08:49 CEST

Andra kvartalet Första halvåret
2003 2002 2003 2002

Nettoomsättning, Mkr 44 593 49 294 85 524 89 679
Rörelseresultat, Mkr 2 242 1 559 3 151 1 197
Resultat efter finansiella 2 043 1 310 2 800 692
poster, Mkr
Nettoresultat, Mkr 1 722 1 080 2 228 334
Försäljningstillväxt, % -9,5 4,7 -4,6 -1,3
Resultat per aktie, kronor 4:10 2:60 5:30 0:80
Avkastning på eget kapital 4,2 -2,0
senaste 12-månadersperioden, %


· Under det andra kvartalet introducerades nya Volvo FH16, utrustad med en nyutvecklad 16-liters motor med upp till 610 hästkrafter.

· Nettoförsäljningen för det andra kvartalet 2003 uppgick till
44.593 Mkr (49.294).

· Kraftigt förbättrat resultat för lastvagnsverksamheten till följd av positiv resultatutveckling i Nordamerika och förbättrad lönsamhet för Renault Trucks i Europa.

· Nettoresultatet förbättrades till 1.722 Mkr (1.080).

· Resultat per aktie för det andra kvartalet uppgick till 4:10 kr (2:60).

· Kassaflödet efter nettoinvesteringar, exklusive Financial Services, uppgick till 2,7 miljarder (3,2) under det andra kvartalet.


Göteborg den 23 juli 2003.
AB Volvo (publ)
Leif Johansson

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av AB Volvos revisorer.

Volvos rapport för det tredje kvartalet 2003 beräknas publiceras den 23 oktober 2003 och kommer att finnas tillgänglig på www.volvo.com. Rapporten kan även beställas från Celero Support AB, DDC, Avd 64620 ARUN, SE-405 08 Göteborg. Telefon: +46 31-66 10 47, telefax: +46 31-66 20 20, e-mail: cs1.volvoinf@memo.volvo.se