Volvokoncernen

Det första halvåret 2003 - kortversion

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 08:36 CEST

"Volvokoncernen fortsatte att förbättra sin lönsamhet för det fjärde kvartalet i följd, jämfört med motsvarande perioder under det föregående året. Resultatet förbättrades trots att försäljningen minskade med tio procent till följd av den försvagade dollarkursen. Det är också glädjande att koncernen genererat ett positivt kassaflöde under det första halvåret. Synergier från lastbilsverksamheten har i hög grad bidragit till förbättringen, liksom Volvo Lastvagnars nya och mycket framgångsrika lastbilsprogram samt den klart förbättrade lönsamheten inom Renault Trucks," säger Leif Johansson, koncernchef.

Andra kvartalet Första halvåret
2003 2002 2003 2002

Nettoomsättning, Mkr 44 593 49 294 85 524 89 679
Rörelseresultat, Mkr 2 242 1 559 3 151 1 197
Resultat efter finansiella 2 043 1 310 2 800 692
poster, Mkr
Nettoresultat, Mkr 1 722 1 080 2 228 334
Försäljningstillväxt, % -9,5 4,7 -4,6 -1,3
Resultat per aktie, kronor 4:10 2:60 5:30 0:80
Avkastning på eget kapital
senaste 12-månadersperioden, % 4,2 -2,0

Rörelseresultat
Andra kvartalet Första halvåret
Mkr 2003 2002 2003 2002
Lastvagnar 1 023 483 1 550 9
Bussar -89 51 -172 -43
Anläggningsmaskiner 425 464 565 333
Volvo Penta 212 225 371 371
Volvo Aero 11 40 5 118
Financial Services 221 120 433 235
Övrigt 439 176 399 174
Rörelseresultat 2 242 1 559 3 151 1 197

Q2 Kapitalisering av utvecklingskostnader: Totalt 189, Lastvagnar 115, Bussar 5, Anläggningsmaskiner -7, Volvo Penta 69, Volvo Aero 5, Financial Services 2

Orderingången för lastbilsverksamheten under de senaste 12 månaderna t o m juni: totalt -11%, Europa -13%, Nordamerika -19%

För mer information, se den fullständiga rapporten som finns tillgänglig på www.volvo.com