Boverket

Det går att bygga bostäder med kvalitet till lägre kostnader

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2003 09:00 CEST

Sänkta byggkostnader med mellan 20 och 30 procent, hyresnivåer i nyproducerade lägenheter som även hushåll med vanliga inkomster kan efterfråga samt byggmaterial från andra europeiska länder till bara en tredjedel av priset på den svenska marknaden. Detta är bara några av resultaten hittills i de pilotprojekt som Boverket genom Byggkostnadsforum stödjer ekonomiskt med utvecklingsbidrag.

Pilotprojekten syftar till att visa på olika möjligheter att genom bl.a. ökad konkurrens, alternativa upphandlingsformer, ny teknik eller effektivare byggprocess sänka bygg- och boendekostnaderna. Bland de resultat som hittills uppnåtts bör några särskilt lyftas fram.

Det går att sänka byggkostnaderna med mellan 20 och 30 procent i relation till en redan stram budget, bara genom att välja nya sätt att handla upp entreprenadarbeten och byggmaterial. Det visar två pilotprojekt som genomförs
av de kommunala bostadsbolagen Karlskronahem och Gårdstensbostäder i Göteborg.

Det går att bygga funktionella, sunda, estetiskt tilltalande och långsiktigt hållbara bostäder med hyror som är mellan 2 000 och 3 000 kronor lägre per månad än de hyresnivåer som normalt anses omöjliga att komma under i storstäderna. Det visar resultaten från pilotprojekt i Ängelholm, Karlshamn och Malmö.

Det går att handla byggmaterial mycket billigare ute i Europa än i Sverige. Det visar resultaten från ett pilotprojekt som genomförs av Fastighetsbolaget Duvkullen i Linköping. Resultaten hittills pekar t.ex. på att vi årligen betalar mer än 50 miljoner kronor för mycket bara för inköp av toalettstolar. Merkostnaderna för material inköpta i Sverige vid produktion av hela badrum (inklusive kakel och klinker, kranar m.m.), kan röra sig om flera hundra miljoner kronor per år.

Under tisdagen den 13 maj genomförde Boverkets Byggkostnadsforum ett projektseminarium i Stockholm under rubriken Hela kostnaden… till halva priset! Vid seminariet presenterades en del av de resultat som hittills uppnåtts. Statsrådet Lars-Erik Lövdén redovisade även regeringens förväntningar på ett ökat hyresrättsbyggande med hjälp av bl.a. de nya byggmetoder, billigare material och lägre byggpriser som pilotprojekten resulterar i.

Ytterligare upplysningar:
Sonny Modig, projektledare för Byggkostnadsforum, mobil 0708 33 60 37 eller e-post: sonny.modig@boverket.se.
Birgitta Frejd, pressansvarig, Boverket, tfn 0455-35 3019