Svenska Biodynamiska Föreningen

Det går att odla lök och grönsaker utan gifter

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 19:13 CET

Att odla grönsaker utan de omdebatterade bekämpningsmedlen Stomp och Totril är lönsamt i längden och skapar sysselsättning åt fler. Att ett förbud skulle innebära stopp för all svensk lökodling stämmer inte. Det går att odla utan Stomp och Totril, skriver Samodlarna, Biodynamiska föreningen och KRAV i ett gemensamt uttalande.

Under de senaste åren har arealen av ekologiskt odlade grönsaker ökat med 6 procent. Idag finns det nästan 900 hektar* ekologisk grönsaksodling i Sverige. Morot är den i särklass största grödan inom ekologisk grönsaksodling. Lök, vitkål och rödbetor är exempel på andra grönsaker som allt fler lantbrukare väljer att odla ekologiskt.

Att odla enligt KRAVs regler, utan Stomp och Totril och andra kemiska bekämpningsmedel, innebär bland annat att mer arbetskraft behövs i odlingen. Till exempel lägger en ekologisk lökodlare cirka 150 till 200 fler arbetstimmar per hektar lök jämfört med en icke-ekologisk odlare.

Den tekniska utvecklingen har också lett till metoder för att maskinellt bearbeta ogräsen, även om den vanligaste metoden är för hand, en naturlig metod som håller i längden.

Den ekologiska odlaren får också mer betalat för sina grönsaker än icke-ekologiska odlare, men den största vinsten är framförallt att slippa hanteringen av farliga gifter. Något som vatten och djurliv i KRAV-odlingarnas närhet också mår bra av. Surret av bin runt de icke-ekologiska odlingarna minskar som en tydlig konsekvens av användandet av kemiska bekämpningsmedel. Att det blir fler insekter, fler bin och en större biologisk mångfald utan gifter säger sig självt.

Den ökade biologiska mångfalden är ett viktigt budskap till landets alla konsumenter som vi vet månar om hållbar livsmedelsproduktion. Sedan 2004 har till exempel försäljningen av ekologiskt odlade grönsaker mer än fördubblats, enligt statistik från SCB**.

En KRAV-odlad grönsak är en verklig kvalitetsprodukt där ogräset rensats för hand, där odlingen sker i harmoni med natur och djurliv och där odlaren slipper hantera farliga gifter.

*2009 jämfört med 2010, siffran presenteras i KRAVs marknadsrapport den 15/2-2011. **SCB statistik. 2004 var försäljningen av ekologiska grönsaker 2,4% av den svenska marknadens totalförsäljning av grönsaker. 2009 var den ekologiska försäljningen 5,9%.

KONTAKT:
Franz Brozén, Samodlarna 070 681 56 64
Lars Nellmer, KRAV 070 041 99 30
Lasse Hellander, Biodynamiska föreningen 070 216 33 90