Mittuniversitetet

Det går bra för Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 15:20 CET

För andra året i rad ökar antalet nya studenter markant vid Mittuniversitetet. Den externa forskningsfinansieringen ökar och det ekonomiska resultatet är positivt, hela 80 mkr. Det visar årsredovisningen för 2010, som universitetsstyrelsen fastställde i dag.

– Det går bra för Mittuniversitetet! säger rektor Anders Söderholm.

Antalet helårsstudenter vid Mittuniversitetet har ökat med 40 procent under 2009 och 2010. Antalet nybörjare från regionen har fördubblats och antalet internationella nybörjare tredubblats. Ökningen återfinns inom alla typer av utbildningar, men främst inom kurser på distans.

– Det är tydligt att många studenter efterfrågar distansutbildning. Vi har därför avsatt medel för att de närmaste åren utveckla särskilt e-lärande och arbetslivsanknytning, säger Anders Söderholm.

Mittuniversitetets forskning är också på uppgång. Andelen externa medel har ökat, liksom antalet professorer och antalet forskarstuderande.

– 2010 var ett framgångsår för både forskning och utbildning, men även inom innovation och samverkan. Det är ett resultat av de strategiska satsningar vi gjort inom universitetet.
Universitetsstyrelsen beslutade under tisdagen även om bland annat ny anställningsordning, arbetsordning och budgetunderlag för de närmaste tre åren.

– Konkurrensen hårdnar och studentkullarna minskar. Vi måste fortsätta utvecklas och arbetar nu vidare för att behålla en hög efterfrågan på vår utbildning och för att säkra en långsiktig finansiering av vår forskning, säger Anders Söderholm.

Frågor kan ställas till:
Rektor Anders Söderholm, telefon 070-322 8640