LivsmedelsFöreningen

Det går inte att överleva utan EMV-strategi

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2015 13:00 CEST

Livsmedelsleverantörer som saknar en strategi för hur de ska handskas med EMV kommer inte att överleva. Det slår både konsultföretaget Macklean och EMV-tillverkaren Mobergarna AB fast i nästa nummer av Livsmedel i fokus.

Att blunda för EMV är inte möjligt i dag, ökningstakten är snabb och det finns inget som tyder på att den avtar. Sverige hade den starkaste EMV–utvecklingen i världen 2013. Macklean tror att en rimlig bedömning är att dagens marknadsandel på 25 procent kommer att öka till 30 procent år 2020 och till 34 procent år 2025.

2004 gick Mobergarna AB över till att bara producera EMV, ett strategiskt beslut som visade sig vara riktigt lönsamt för dem. I dag omsätter de 60 miljoner kronor och har ökat omsättningen årligen med 4-6 procent sedan de gick över till att tillverka enbart EMV.

Men att tillverka enbart EMV är relativt ovanligt i Sverige. Det kräver stora volymer och ett nära partnerskap med handeln, precis som Mobergarna har. Dessa producenter jobbar ofta med flera kedjor och legoproduktion åt andra leverantörer.

Vanligast i Sverige, är att tillverka både leverantörsvarumärken och EMV, då är Mackleans råd att lägga EMV- produktionen i ett eget bolag eller resultatenhet.

–Det gäller att se till att utveckla en strategi som bygger på ditt företags förutsättningar och utnyttja de affärsmöjligheter som EMV har att ge, säger Stephan Borgström, en av författarna till rapporten Macklean Insikter – Fokus EMV.

Läs mer om hur ditt företag bör hantera EMV och vad som gjort Mobergarna så framgångsrika i nästa nummer av Livsmedel i fokus som kommer ut 15 juni.

Vill du börja prenumerera? Gå in på livsmedel.se och klicka på börja prenumerera.

Livsmedel i fokus är Sveriges ledande branschtidning för livsmedelsindustrin.
Livsmedel i fokus kommer ut med nio nummer per år och driver tillsammans med LivsmedelsFöreningen livsmedel.se. Redaktionen ger även ut ett nyhetsbrev var fjortonde dag.
Vid frågor kontakta chefredaktör Annika Lindecrantz, 070 728 55 50, annika@livsmedel.se

Bifogade filer

PDF-dokument