Miljödepartementet

Det globala kemikaliearbetet får mer pengar

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 11:23 CEST

Sverige ger ytterligare bidrag till det internationella arbetet för att förbjuda produktion och användning av kemikalier som är långlivade, giftiga och som kan ackumuleras i levande organismer s.k. POPs. Det är sekretariatet för Stockholmkonventionen om POPs som nu får ytterligare 300 000 kronor för att möjliggöra för u-länderna att aktivt delta i konventionsarbetet. Totalt har Sverige nu under året utbetalat 1.2 miljoner kronor i frivilligt bidrag.

- Jag är mycket glad över att vi kan ge detta bidrag. Stockholmskonventionen är ett viktigt verktyg för att få bort dessa mycket farliga kemikalier och förhindra att människors hälsa och miljö skadas, säger miljöminister Lena Sommestad.

Det var i fredags som beslutet togs inför det internationella förhandlingsmötet under Stockholmskonventionen i Genève den 14-19 juli. Konventionssekretariatet har ett underskott i sin budget för år 2003 och är i stort behov av ytterligare medel för att kunna fortsätta sitt arbete.

- Sverige fortsätter att ha en hög profil i det internationella kemikaliearbetet. Bidraget som vi nu ger kommer att stödja sekretariatet och förhoppningsvis hjälpa andra länder att ratificera konventionen så att den kan träda i kraft, avslutar Lena Sommestad.


Lena Berglund, Politiskt sakkunnig/vikarierande pressekreterare
08-405 24 14, 0706-86 24 14