MIP - Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation

Det händer mycket på Ledardagen

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 09:59 CEST

Välkommen till ledardagen den 14 maj. Gratis inträde. Ingen föranmälan behövs. 50 anledningar till att komma, välj själv. Läs mer på http://www.ledardagen.se  

Detta händer i Spegelsalen

Att arbeta professionellt med sport marketing skapar bättre förutsättningar för att driva och utveckla en verksamhet Anders Ericsson, JPC.

Sport Marketing, är en heltäckande lärobok inom sitt ämnesområde, anpassad efter svenska förhållanden. Detta innebär konkret att boken utgår från den svenska idrottsbranschen. Vidare bygger boken på svenska erfarenheter inom större idrottsorganisationer, inom idrottsföreningar och inom professionella evenemang som till exempel Vasaloppet och Swedish Open i Båstad.

Själva begreppet sport marketing kan beskrivas på två olika vis. Marknadsföring av en sport och Marknadsföring genom en sport. Välkommen till Spegelsalen kl 16.05.

Fairtrade – är det nåt för föreningslivet? Emma Gullstrand från ABF Malmö berättar mer kl 16.10 i Spegelsalen.

Nu blir det lättare med bokföring Henrik Pedersen, SpeedLedger

Världens smartaste bokföringsprogram för småföretag och föreningar. Välkommen till Spegelsalen kl 16.30

Engagemang för ideell och anställd Julia Cornu, Unionen.
Engagemanget i det svenska civilsamhället sägs förändras i rask takt med stora konsekvenser för ideella organisationer och engagerade. Vi måste därför lyfta vår blick redan nu och inse att omvärldens utveckling påverkar oss i allra högsta grad och vi måste dessutom ställa oss frågor som leder till utveckling.

Hur kommer morgondagens medlemmar, förtroendevalda, frivilliga och anställda att engagera sig? Hur ska vi, ideella organisationer, förbereda oss inför framtiden? Välkommen till Spegelsalen kl 16.30 och kl 18.30.

Anslagsutdelning med Sparbanksstiftelsen Skåne På Ledardagen delar Stiftelsen ut 825 000:- till projekt i Malmö som får stöd under våren 2014. Totalt kommer Stiftelsen tillsammans med Swedbank att stödja projekt inom Malmö stad med 1.6 miljoner kronor under året. Välkommen till Spegelsalen kl 17.00 och se vem som får stöd och vilka projektidéer som gäller.

Nytt med europeiska socialfonden 2014-2020 Andreas Larsson från Svenska ESF-Rådet
Arbete och nya möjligheter till alla. En översiktlig presentation av syfte och innehåll i förslaget till socialfondsprogram för 2014-2020. Välkommen till Spegelsalen kl 17.40.

Juridik i ideella föreningar Karin Källström från Idealistas
Det finns ingen lag för ideella föreningar. Betyder det att de ideella föreningarna lever i ett juridiskt vakuum? Förstås inte. Karin Källström klargör var de juridiska gränserna går, och vilka förutsättningar den svenska staten genom lag ger oss för att utnyttja vår rätt till föreningsfrihet. Välkommen till Spegelsalen kl 17.40.

Malmö stad – Årets föreningar och eldsjälar
Frida Trollmyr, fritidsnämndens ordförande är på plats och delar ut priser till föreningar och eldsjälar. Välkomna till Spegelsalen kl 18.00.

Årets idrottskvinnor
Varmt välkomna till prisutdelning. MISO, delar årligen ut pris till damidrotten. Prisutdelning av Årets idrottskvinna samt Årets lovande idrottslag ca kl 18.15 i Spegelsalen.

Allt är möjligt – utmana dig själv! IRA Gyllingberg,lic. Pt, kostrådgivare och samtals terapeut samt ny ordförande i HISO Malmö.

Vad kan jag som person göra för att må bättre? Och vad är hälsa? Mat, livsstil, träning och mental träning mm kommer föreläsningen att beröra. Välkommen till Spegelsalen kl 18.30 och 19.20.

Bli eller vara arbetsgivare Örjan Lenárd från IDEA. Välkommen till Spegelsalen kl 19.00

Skandaler - hur kan dom stoppas? Gabriella Fredriksson, PwC
Varför skandaler uppstår, hur kan man förebygga och vad bör man göra när skadan är skedd. Välkommen till Spegelsalen kl 19.00

Att leda utifrån sin idé Cecilia Elmqvist från Idealistas
Att ha sin organisations idé i fokus för sitt ledarskap är ett sätt att levandegöra för medlemmar och andra vad organisationen står för. Det är ett sätt att skapa långsiktig mening för engagemang. Cecilia Elmqvist ger några tips på hur ledare kan utveckla sitt ledarskap i förhållande till det sammanhang de leder i. Välkommen till Spegelsalen kl 19.20.

Bli en IT-superhjälte i din förening! Simon Tullstedt från Tech Soup
Drygt 1100 organisationer i Sverige har tillsammans sparat över 200 miljoner genom att använda TechSoup. Genom TechSoup får organisationer och stiftelser tillgång till donerade IT-produkter från leverantörer som Microsoft, Cisco och SAP. TechSoup är på plats för att berätta hur ni kan göra för att spara pengar och få tillgång till de senaste, bästa IT-lösningarna. Välkommen till Spegelsalen kl 19.40.

Företagssamarbete - från risk till tillgång Gabriella Fredriksson, PwC

Vad man som ideell organisation bör tänka på när man inleder ett samarbete med ett företag men även när man tar emot pengar från företag. Vad vill företaget få tillbaka, kan det skada organisationen?
Hur mycket kan man tänka sig att anpassa sig till givarens krav? Välkomna till Spegelsalen kl 20.00.

Framtidens idrottsförening - vansinnigt viktiga vägval Marie Hilmersson och Linne Jönsson, SISU Idrottsutbildarna

Vi lever i en värld av ständig förändring. Som förening och person kan man välja att antingen skaffa sig kunskap om de saker som pågår och göra något aktivt med den kunskapen. Eller så kan man välja att lägga framtiden åt sidan och fortsätta som man alltid har gjort.

Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna har tagit fram ett material som ska hjälpa föreningar att påverka sin egen framtid. Materialet innehåller dels en kartläggning av det förändringar som pågår runt omkring oss: ett antal trender som påverkar det sammanhang vi alla lever i. Materialet ska även hjälpa föreningar att utveckla sin verksamhet och därigenom påverka sin egen framtid.
Sätt din förenings framtid på dagordningen, redan idag! Välkomna till Spegelsalen kl 20.00 .

Nytt sätt att kommunicera Dennis Ekvall, Ricoh 

Framtidens digitala skyltningar presenteras. Välkommen till Spegelsalen kl 20.20.

Från idé till ansökan Olle Möller från KOM

De flesta ideella organisationer sjuder av idéer och kreativitet. Många gånger är utmaningen hur man ska finna resurser till att förverkliga sina projekt och drömmar. Det finns bland annat ett antal olika stiftelser, fonder och myndigheter som fördelar medel till den idéburna sektorn. Att skriva en bra ansökan till dessa kan vara lösningen till att få möjligheter att göra det man drömmer om.
Så vad krävs för att gå från idé till ansökan?

Olle Möller, KOM AB, har en lång erfarenhet av att arbeta i den idéburna sektorn, både som anställd och förtroendevald, på förenings- och förbundsnivå. Olle har i sina roller både skrivit och bedömt ansökningar. Observera att snabba föredraget inte handlar om var man söker bidrag utan om vad man ska tänka på när man ska söka. Välkommen till Spegelsalen kl 20.20


I stora salongen händer mer inspiration mellan kl 16-21 

ABF Malmö * Centrum mot rasism * Centrum för Publikt Entreprenörskap * Emmaus * Event in Skåne * Folksam * Föreningspool * Glokala *HISO Malmö * IDEA * Idealistas * Interfem * KFUM * KOM * Lions * Majblomman *Malmö Convention Bureau * Malmö mediakanal * Malmö mot diskriminering * Malmö stad * NBV* Open End * PwC * Ricoh * Sensus * SISU Idrottsutbildarna * Sparbanksstiftelsen Skåne * SpeedLedger * Sportmarketing * Swedbank * Tech Soup * Unionen

Ledardagen medskapare; föreningar i Malmö, organisationer i Sverige, MIP, MISO, Malmö stad, Sparbanksstiftelsen Skåne. Platsen är Moriska Paviljongen. 

MIP är en unik organisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 240 föreningar med varierande verksamheter. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling. 

Medlemskap i MIP får den ideella förening,stiftelse, registrerade samfundet som är demokratisk och har verksamhet i Malmö. MIP har inget vinstsyfte, och är partipolitiskt och religiöst obunden.