Villaägarnas Riksförbund

Det här är de vanligaste hantverksproblemen

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 12:35 CEST

Dåligt eller felaktigt utfört arbete är de vanligaste hantverksproblemen. Det uppger hushåll vars hantverksarbete inte gått som planerat, i en ny enkät bland Villaägarnas medlemmar. Andra vanliga orsaker till problem är arbeten som blir dyrare än överenskommet - eller inte är klara i tid.

– Många anlitar hantverkare till sommaren för att utföra renoveringar och tillbyggnader. För att minska risken för problem ska man bara anlita kvalitetssäkrade hantverkare, vara noga med att teckna avtal och aldrig betala i förskott, säger Sofia Hellsing, förbundsjurist och känd från tv-programmet Fuskbyggarna.

Bland de husägare som haft problem med hantverkare har så här stor andel haft problem med ett eller flera områden:

Dåligt utfört arbete (t ex ojämnt kaklat, dåligt målat) 41%
Byggtekniska felaktigheter 26%
Arbetet dyrare än överenskommet 22%
Arbetet blev inte klart i tid 22%
Hantverkaren var otillgänglig 20%
Dåligt uppträdande (attityd) 19%
Arbetade inte på överrenskomna tider 18%
Dåligt byggmaterial 9%
Inte överens om hur avtalet skulle tolkas 7%

– För att öka tryggheten för våra medlemmar och skapa en sundare byggbransch har Villaägarna lanserat trygghetspaketet Garanterat Renoverat, som gör att du slipper oroa dig när du bygger om eller renoverar, avslutar Sofia Hellsing.

Läs mer

Läs hela enkäten om hantverksproblem

Här finns fakta om de vanligaste problemen nedbrutet per hantverksområde (observera att Excelfilen innehåller flera flikar!)

Så genomfördes undersökningen

Enkäten var ställd till mottagare av Villaägarnas nyhetsbrev och pågick under perioden 2014-02-13 tom 2014-03-10. Totalt antal respondenter: 2 586.

För mer information

Henrik Fahlgren, presschef, telefon 070-600 84 18
Julia Kronnäs, pressekreterare, telefon 073-954 51 72


Villaägarnas Riksförbund är en konsument- och intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 295 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se. Diskutera med oss på Facebook och Twitter.