Region Blekinge

Det här är Region Blekinges nya styrelse

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2015 15:17 CET

Christina Mattisson (S) fortsätter som ordförande för Region Blekinge. Det beslutade Region Blekinges styrelse under onsdagen vid mandatperiodens första möte. Vid mötet valdes Per-Ola Mattsson (S) till förste vice ordförande och Lennarth Förberg (M) till andre vice ordförande.

Region Blekinges styrelse består av 23 ledamöter och lika många ersättare. Det är medlemmarna, Blekinges kommuner och landsting, som utser ledamöter som återspeglar det sammanlagda valresultatet i länet. Fördelningen mellan de politiska partierna denna mandatperiod innebär att Socialdemokraterna får 10 mandat, Moderaterna 5, Sverigedemokraterna 3 och C, FP, KD, MP och V ett mandat vardera.

Vid styrelsens möte utsågs även presidier och ledamöter för Region Blekinges två nämnder, trafiknämnden och kultur- och fritidsnämnden samt regionstyrelsens arbetsutskott. Till ordförande i trafiknämnden valdes Magnus Johansson (S), till förste vice ordförande Johan Eriksson (V) och andre vice ordförande Carl-Göran Svensson (M). Samtidigt beslutade regionstyrelsen att minska antalet ordinarie ledamöter i trafiknämnden från 15 till 13.

Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden valdes Ivar Wenster (S) och till vice ordförande Karin Brunsberg (M). Regionstyrelsen beslutade att öka antalet ordinarie ledamöter i kultur- och fritidsnämnden från fem till sju.

Till ledamöter i Region Blekinges arbetsutskott valdes Ingrid Hermansson (C), Kalle Sandström (S), Lotta Antman (SD) och Sara Högelius (V). Dessa fyra ledamöter bildar tillsammans med regionstyrelsens ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande Region Blekinges arbetsutskott.

Följ länken för att se en lista med alla Region Blekinges ledamöter.

För kommentarer, kontakta:
Christina Mattisson (S), regionstyrelsens ordförande, 0709-31 30 09

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, Region Blekinge,
johan.holmgren@regionblekinge.se
, 0455–30 50 43

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.

Bifogade filer

PDF-dokument