Länsstyrelsen i Östergötlands län

Det här är tidens melodi!

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:10 CET

Verka Jämställt är ett unikt utvecklingsprojekt där fyra länsstyrelser och 16 arbetsplatser har arbetat tillsammans för att kunna ge bättre samhällsservice för både kvinnor och män. På arbetsplatserna har man utbildats om hur det egna arbetet kan ledas, styras och organiseras för att uppnå en jämställd verksamhet. Nu är det dags att sprida sina erfarenheter.

Media inbjuds att närvara vid länskonferensen inom Verka Jämställt som äger rum den
1 december kl. 09.00-12.30 på Konsert & Kongress i Linköping. Lokal Operan.

Läs mer på www.e.lst.se

Hälsningar,
Linda

Linda Ström
Länsstyrelsen Östergötland/ County administrative board of Östergötland
SE-581 86 Linköping
Tel +46 13 19 65 35