Blownaway - Trum Managment AB

Det handlar om grön tillväxt - Landshövdingen tog första spadtaget i Jädraås – en av norra Europas största landsbaserade vindkraftparker

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 14:04 CET

Landshövdingen bytte slott mot koja när Jädraås vindkraftpark invigdes på onsdagseftermiddagen. Igår deltog hon i miljöministerns kick-off i Rosenbad som handlade om ”Färdplan 2050” – hur Sverige ska ställa om sitt energisystem från fossilbaserade till förnyelsebara energikällor.

– Vi har stora utmaningar framför oss. Etableringen av vindkraftparken här i Jädraås är helt i linje med Sveriges nya klimatmål.

För en liten ort som Jädraås med cirka 300 invånare är etableringen av vindkraftparken mycket välkommen:

– Här i Jädraås kan vi verkligen se hur energiomställningen fungerar som en hävstång för utveckling och tillväxt i en bygd, på gränsen mellan Dalarna och Gästrikland, som kämpar för sin överlevnad, underströk landshövdingen.

Investering på 3,1 miljarder

Jädraås vindkraftpark har utvecklats av Bergvik Skog AB tillsammans med Ownpower Projects AB. Parken uppförs nu av Arise Windpower och Platina Partners LLP.

– Det är glädjande att första spadtaget nu är taget till det första av de stora vindkraftprojekt som vi har utvecklat, säger Björn Risby, affärsutvecklingschef på Bergvik Skog.

När vindkraftparken är färdigtbyggd blir den en av Europas största landbaserade vindkraftparker. I den första etappen ska 66 vindkraftverk byggas. Den totala investeringen för vindkraftparken uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor.

– Som en jämförelse kan jag nämna att Stora Ensos investering i PM 12 vid Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge uppgick till ca 4,5 miljarder kronor. På sin tid var det en av de största industriinvesteringarna i Sverige, berättar Björn Risby. 

Positivt för bygden

Elisabeth Henningsson, ordförande i byrådet i Jädraås, berättar att etableringen har tagits emot mycket positivt i bygden.

– Bygdemedlen kommer att användas väl. Vi har en bra organisation som ska ta emot och hantera medlen.

 Idéer för hur pengarna ska användas poppar upp hela tiden, berättar hon.

Bygdemedel kommer att betalas ut av de dominerande markägarna, Bergvik Skog och Svärdsjö-Svartnäs besparingsskog.

 

Frågor om Jädraås vindkraftpark besvaras av Björn Risby, affärsutvecklingschef, Bergvik Skog AB, +462358319

Bergvik Skog äger ca 2,3 miljoner ha mark i Sverige och knappt 90000 ha mark i Lettland. Bergvik Skog är ett av Europas största privata skogsägande företag med årlig avverkningsvolym på 6-7 miljoner m3fub.

Bergvik Skog stöttar omställningen till ökad andel förnyelsebar energi genom att utveckla vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftsverk.

Bergvik Skog arrenderar ut mark och vatten för jakt och fiske, samt upplåter mark för bergtäktsverksamhet.