Grums kommun

Det handlar om kärlek

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 16:25 CET

Barnets rättigheter i fokus

Projektet ”Det handlar om kärlek” genomförs vecka fyra på Jättestenskolan i Grums! Du har rätt att älska den du vill och du har rätt att leva ett liv fritt från kränkningar, hot, våld och diskriminering. Detta är budskapet i projekt ”Det handlar om kärlek”

I projektet ”Det handlar om kärlek” kommer de myndigheter och organisationer som samverkar i projektet att besöka Jättestenskolan under fem dagar. Eleverna i årskurs 8 kommer att för fjärde året i rad att få ta del av klassrumsbesök av många samverkanspartners, se en teaterföreställning, arbeta med värderingsövningar, ta del av en utställning och få information om den chatt dit man kan vända sig för kontakt.
Övriga årskurser kommer att vara med om en del av aktiviteterna.

I projektet samverkar Grums kommun, Växtriket och Jättestensskolan med elevhälsan och skolpsykologen, lokalpolitiker, ungdomsmottagningen, Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Socialtjänsten i Grums kommun, Rädda Barnen, Resursteam Heder, Alla Kvinnors Hus, Tjejjouren, Brottsofferjouren, Brottsförebyggande centrum i Värmland, BUFFF, Grums fritidsgården och Arbetsförmedlingen.


Tider under vecka fyra:
Projektstart måndag den 23 januari i Jättestenskolans matsal kl. 9.10 - Kommunalråd Leif Haraldsson deltar

Föräldrakväll onsdag den 25 januari kl. 18.00 i gymnastiksalen på Grums bad & sport med Teater Tropos föreställning ”Vem kan du älska?”

Teater Tropos föreställning "Vem kan du älska?" visas för eleverna på torsdagen den 26 januari 
(två föreställningar för år 7-9)

Arbete med Barnkonventionen och klassrumsbesök måndag-fredag

Avslutning i Jättestenskolans matsal den 27 januari kl. 13.00

Kontaktpersoner:
Sara Emsevik samordnare Växtriket
0555-421 51  
sara.emsevik@grums.se

Lennart Nilsson, rektor Jättestensskolan
0555-421 86
lennart.nilsson@grums.se

Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron.