Länsstyrelsen i Östergötlands län

Det handlar om kärlek - sprids över landet

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 13:50 CET

Unikt myndighetssamarbete sprids över landet för att hindra att unga blir gifta mot sin vilja. 50 000 ungdomar har fått ta del av sina rättigheter och fått möta de vuxna myndighetspersoner som ska kunna hjälpa dem. Regeringen gav under förra året Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla en projektidé och ge den nationell spridning. Idag har arbetet kommit halvvägs och redovisas för jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

70 000 ungdomar har svarat i en undersökning att de inte själva får välja vem de vill gifta sig med. Det är en del av bakgrunden till satsningen att hindra att unga blir gifta mot sin vilja. Förra året fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att anpassa den informationssatsning, Det handlar om kärlek, som Länsstyrelsen utarbetat tillsammans med Rädda Barnen. Målet är att metoden ska användas i hela landet. En framgångsfaktor för projektet är samverkan mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levandegöra barns rättigheter, och framförallt visa barn att man är beredda att ta ansvar för barn som är utsatta för övergrepp.

- Genom samverkan har det blivit möjligt att visa för barn och unga vilket stöd som finns att få och vem som ansvarar för vad, säger Elisabeth Nilsson, landshövding i Östergötland, som följer projektet på nära håll. När vi och frivilligorganisationer verkar tillsammans kan vi nå mycket bättre resultat och det gagnar utsatta barn.

Satsningen består av metodstödet Det handlar om kärlek - ett projekt om barns och ungdomars rättigheter och webbplatsen Dina rättigheter. Förutom Länsstyrelsen Östergötland och Rädda Barnen, har en rad andra ansvariga myndigheter och frivilligorganisationer deltagit i arbetet.

Projektet, som utvecklades i Norrköping 2008, finns idag på många platser i landet och har nått cirka 50 000 barn och ungdomar fram till 2011. Målet är att fler barn och ungdomar ska nås och att fler ska få information om sina rättigheter. Under skolveckorna har över 500 klassrumsbesök genomförts av polis, socialtjänst, ungdomshälsan, Kvinno- och tjejjourer, Rädda Barnen och flera andra aktörer.

- Det är viktigt att barn som har det svårt får hjälp av vuxna, säger Juno Blom, utvecklingssamordnare på Länsstyrelsen Östergötland. Projektet Det handlar om kärlek är ett försök att öka tilliten för myndigheter hos barn och att få dem att våga söka hjälp.

Projektet tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Metoden Det handlar om kärlek visar på vad som är gemensamt för alla barn och unga, istället för att leta efter orsaker som kan ligga till grund för förtrycket och våldet. Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighetsfråga.

- Vårt arbete handlar om att vara goda mottagare av barns behov av stöd och hjälp och se till att deras rättigheter tillgodoses, säger Sara Mühling, projektledare på Rädda Barnen. När vi talar om unga människors rätt till kärlek, och val av partner för framtiden, så öppnar vi upp för en bred dialog där vi når alla barn och unga i skolan. Projektet har skapat möten som har varit oerhört värdefulla.

Projektet kommer nu att satsa på en nationell lansering av webbsidan www.dinarattigheter.se.

Följande myndigheter har Länsstyrelsen Östergötland och Rädda Barnen involverat i utvecklingsfasen av Det handlar om kärlek: Rikspolisstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Statens skolverk, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen Västra Götaland och Länsstyrelsen Norrbotten. Till samrådsmöten har även Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen Skåne och SKL bjudits in.

Följande län driver projektet: Västmanland, Västra Götaland, Östergötland, Västerbotten, Västernorrland, Värmland, Jonköping, Dalarna, Norrbotten, Örebro. Följande län är på gång att starta projektet: Skåne, Södermanland och Gävleborg. Bland annat har Polisen i Skåne län visat ett intresse för att låta hela länet arbeta utifrån konceptet Kärleken är fri. 

OBS: Rapporten i sin helhet kommer att finnas idag kl 15.00 på www.lansstyrelsen.se/ostergotland.

För mer information kontakta gärna: 
Elisabeth Nilsson, Landshövding, Länsstyrelsen Östergötland tfn 070-588 89 33.
Juno Blom, utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland tfn 070-664 84 02.
Sara Mühling, nationell projektledare för Det handlar om kärlek, Rädda Barnen 08-698 67 48.

Vänliga hälsningar
Mariethe Larsson, Informationschef
Telefon: 0703-667366
mariethe.larsson@lansstyrelsen.se