Nyhetsbrevet Vi Resenärer

Det kan bli häftigt och inne att åka kollektivt.

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 22:44 CEST

Tvärbanan kan bli ännu bättre

 

I går tog bolaget Arriva Sverige över trafiken på Tvärbanan och Nockebybanan i Stockholm. Bolaget är en del av Europas största koncern för persontrafik, Deutsche Bahn. Koncernen ägs av tyska staten. Så sent som i fjol bildades det svenska bolaget. Arriva har sex kärnvärden; säkerhet, miljö, ömsesidig respekt, samarbete med lokala partners, förändringsvilja och affärsmannaskap.

För tre år sedan tog bolaget MTR Stockholm över trafiken i tunnelbanan. MTR står för Mass Transit Railways. Majoritetsägare i MTR-koncernen är Staten i Hongkong. De har som målsättning att göra tunnelbanan än mer attraktiv för stockholmarna.

Några förändringar i trafiken på lokalbanorna utlovades inte i går. Under de tre år som MTR Stockholm drivit tunnelbanan har inga förbättringar skett. Som tidigare är det ”packat” på tågen främst i rusningstid men även under vissa andra tider. Omoderna biljettrutiner skapar fortfarande långa köer framför spärrarna på T-centralen. Informationen till resenärerna är ofta mycket bristfällig speciellt vid trafikstörningar.

Arriva och MTR Stockholm bemannar de tåg och spårvagnar som ägs av SL. De kör enligt SL:s tidtabeller och informerar in i minsta detalj enligt SL:s handbok. I praktiken är båda bolagens verksamhet att jämföras med bemanningsföretagens.

Man frågar sig varför SL inte utnyttjar den spetskompetens som Arriva och MTR har för att skapa en bättre kollektivtrafik? Är det inte bortkastade pengar att anlita dessa multinationella bolag som enbart bemanningsföretag?

Arriva efterlyste vid invigningen i går resenärernas förslag på bättre trafik. I förra veckan var MTR ute på två stationer och bad om tips på bättre trafikinformation.  Det är tappra försök att få oss resenärer att tro på ökad lyhördhet. Det är fortfarande SL som bestämmer  vilken information resenärerna ska ha, vilken färg det ska vara på tåg och bussar osv.

Politiker, Låt nu MTR sätta sin prägel på tunnelbanan och och Arriva på lokalbanorna. Er roll bör i fortsättningen endast  vara att dra upp de stora riktlinjerna för kollektivtrafiken och låta internationella erfarenheter komma oss tillgodo.

Jan-Åke Bosell
Trafikskribent
www.vireser.se

 

Idégruppen Vi Resenärer har sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål. Vi är helt vanliga resenärer och tillika bilister som önskar att kollektivtrafiken kunde bli ett attraktivt komplement till bilismen.