Utan assistans stannar livet

Det kokar i funktionshinderrörelsen & FullDelaktighet.Nu är igång igen!

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 07:23 CEST

Erik Ljungberg startade bloggen FullDelaktighet.Nu på dagen fem månader innan riksdagvalet 2010. Tanken var att samla skribenter och debattörer inom funktionshinderrörelsen, med fokus på personer som hade egen erfarenhet av funktionsnedsättning. FullDelaktighet.Nu skulle ta upp frågor som politikerna (ännu) inte lyft i den politiska debatten. I Erik Ljungbergs anda nysatsas nu det på bloggen, eftersom kampen om ett jämlikt samhälle med full delaktighet fortfarande är en brinnande fråga under 2012.  

Bloggen blev snabbt både en viktig påverkanskanal och en efterlängtad arena för diskussion och debatt inom rörelsen. Inläggen skildrade ett Sverige som sällan kommer fram i media. Det handlade om rätten till ett självvalt liv och fullt medborgarskap, oavsett funktionsförmåga.

- Kampen för ett jämlikt samhälle går vidare och vi är fast beslutna att fortsätta rikta ljuset mot dem i Sverige som inte tillåts vara delaktiga i samhället på lika villkor som andra, sa Erik Ljungberg i samband med att FullDelaktighet.Nu kom ut i bokform under hösten 2011.

I mars 2012 gick Erik Ljungberg hastigt bort och efterlämnar ett tomrum som är omöjligt att fylla. I hans anda nysatsas det nu på bloggen, eftersom kampen för ett jämlikt samhälle med full delaktighet fortfarande är en brinnande fråga under 2012.  

- Läget känns ganska akut, säger Marian Bergroth, tillförordnad redaktör för FullDelaktighet.Nu. Det positiva är att det kokar i rörelsen, och det är flera aktioner på gång under våren. Bland annat "Utan assistans stannar livet" i början av maj och sen den landsomfattande Marschen för tillgänglighet den 26 maj. 

Den personliga assistansen nedmonteras dag för dag, med förstörda liv som följd. Den lagändring som är nödvändig för att säkerställa assistansreformens ursprungliga intentioner har åter skjutits på framtiden, eftersom Socialutskottet inte har tagit något initiativ. SKL, Sveriges kommuner och landsting, har gett uttryck för att dubbelassistans inte ska vara tillåtet, vilket innebär att institutioner är det boende som ska erbjudas vissa människor. Det färdiga lagförslag som finns för att äntligen klassa otillgänglighet som diskriminering ligger bara och väntar på departementet, utan att regeringen lägger en proposition eller att riksdagen tar ett utskottsinitiativ. Detta trots att det finns en riksdagsmajoritet för en ny diskrimineringslagstiftning. 

- Bloggen kommer under de kommande månaderna att fokusera på den personliga assistansen, som behöver återupprättas, och på tillgänglighetsfrågan. Det färdiga lagförslaget om att klassa otillgänglighet som diskriminering måste komma upp på riksdagens bord, eftersom det då skulle klubbas igenom. FullDelaktighet.Nu är en blogg som, precis som tidigare, kommer fortsätta att ge er ”sanningen, utan socker”, säger Marian Bergroth. 

För mer info: 
www.fulldelaktighet.nu
Marian Bergroth
tf redaktör för FullDelaktighet.Nu
marian@tyyne.se
tel: 073-674 62 60

___________________________________________________________

"Utan assistans stannar livet" är en aktion som arrangeras av ”Assistansanvändarna” – en grupp bestående av funktionshinders- och brukarorganisationer:

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Neurlogiskt Handikappades Riksförbund (NHR)

Personskadeförbundet RTP

Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Handikappförbunden

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)

STIL - Personlig assistans och politisk påverkan

JAG - Jämlikhet Assistans Gemenskap