Proline AB

Det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder i Skara väljer Proline för reliningprojekt som inte stör de boende

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 05:24 CET

Proline AB, med distriktskontor i bl a Lidköping och huvudkontor i Sollentuna, har fått i uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Centrumbostäder i Skara att utföra relining av ett stort antal lägenheter. Reliningprojektet, som omfattar ett par hundra lägenheter, startar efter årsskiftet och beräknas vara klart till sommaren 2011. Avsevärt lägre kostnader jämfört med traditionellt stambyte samt minimala störningar för de boende var två viktiga skäl för valet av relining som renoveringsmetod.

Relining innebär att exempelvis gamla avloppsstammar blir som nya genom att ett nytt rör gjuts inuti det gamla. Proline är idag marknadsledande inom relining med sin egenutvecklade teknik, Proline-metoden, där arbetet utförs i flera steg. Först sker en rensning av de gamla rören med roterande specialverktyg, därefter torkas rören före en videoinspektion och slutligen gjuts det nya röret i flera steg med polyesterplast.

Den stora fördelen för de boende är att de inte behöver flytta från sin lägenhet under arbetets gång. De behöver inte ens flytta undan sina möbler, mycket mindre täcka dem för att slippa det damm som annars uppstår vid traditionell stambyten med omfattande rivningsarbeten.  Relining av en lägenheter kan också ske under en dag eller två, vilket kan jämföras med fyra till sex veckor för ett traditionellt stambyte.

Viktigt att välja en reliningpartner med resurser

Av de drygt 400 lägenheter som Centrumbostäder förvaltar är det ett stort antal som under de senaste åren fått nya badrum, och det är ett faktum som talar för relining som metod för stambytesrenoveringen.

-          Metoden är också rätt val därför att arbetet minimerar störningarna för de boende. Att vi sätter hyresgästerna i centrum är ingen klyscha för oss, utan vi arbetar verkligen kundinriktat. Därför var det också viktigt för oss att välja en reliningpartner som har den kapacitet och den organisation som krävs för att arbetet ska gå snabbt, smidigt och störningsfritt. Prolines resurser känns därför som en bra garanti för att de målen ska uppnås och jag ser det också som en viktig fördel att Proline-metoden bygger på ett långsiktigt miljöarbete, säger Stefan Rånes som är VD för Centrumbostäder.

Under den senaste 5-årsperioden är det fler än 80 kommuner, vara ett stort antal kommunala bostadsbolag, som valt Proline-metoden för både små och stora reliningprojekt. Proline har tio distriktskontor runt om i landet och några av dessa ligger i regionen Proline Väst. I projektet för centrumbostäder är det personal från Prolines distriktskontor i Lidköping som kommer att utföra arbetet.

Regionchef Christian Ek ser uppdraget för Centrumbostäder som betydelsefullt, och han tror att intresset för relining kommer att öka ytterligare hos bl a de kommunala bostadsbolagen.

-          Min uppfattning är att relining som metod under senare år har etablerats som ett mycket intressant alternativ inom både den kommunala och privata bostadssektorn. Detta intresse tror jag också kommer att växa ännu mer i takt med att renoveringarna i 60-talets miljonprogram tar fart på allvar. Proline har idag nått en sådan storlek som företag och marknadsledare att vi har resurserna att svara upp även mot en kraftigt ökad efterfrågan.

 

För mer information kontakta:

Christian Ek, regionchef, Proline Väst, tel  070-283 25 63, christian.ek@proline.se

Nina Granzell, informationschef, Proline AB, tel 08-594 774 59, nina.granzell@proline.se

Fakta om Proline AB

Proline AB har över 200 anställda och är rikstäckande med distriktskontor på 10 orter i Sverige - från Luleå ned till Malmö. Omsättningen för 2009 uppgick till drygt 215 Mkr. Sedan Proline AB startade verksamheten 1994 har företaget utfört relining i mer än 50 000 lägenheter, och successivt har ett flertal dotterbolag etablerats utomlands. Proline och Proline-metoden finns idag representerat  även i Norge, Finland, Danmark, Island och Spanien. Proline ägs av Lifco AB. Lifcokoncernen, som helt ägs av Carl Bennet, är en industriell grupp som omsätter 510 miljoner Euro och har 2 300 medarbetare i 20 länder.

Proline AB - Nya stammar utan stambyte