Den Nya Välfärden

Det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder köper byggnation av hyresbostäder i strid med upphandlingsreglerna

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 10:53 CEST

Falköpings Hyresbostäder har avtalat med ett byggföretag om att uppföra ett hyreshus i Falköping för cirka 49 miljoner kronor. Men avtalet föregicks inte av en upphandling där andra företag gavs möjlighet att lämna konkurrerande anbud på byggnationen. Konkurrenskommissionens utredning visar att Falköpings Hyresbostäders agerande strider mot upphandlingslagstiftningen.

Avtalet mellan Falköpings Hyresbostäder och byggföretaget ingicks i februari 2011. Köpeavtalet omfattar, förutom den planerade byggnationen för cirka
49 miljoner kronor, tomtmark för omkring tre miljoner kronor. Vid nybyggnation, dock inte köp av tomtmark, gäller upphandlingslagstiftningen. Den planerade byggnationen skulle enligt upphandlingsreglerna ha föregåtts av en upphandling i konkurrens.

– Att ett kommunalt bostadsbolag inte upphandlar en så stor nybyggnation i konkurrens och bryter mot lagen är uppseendeväckande. Bostadsbolaget kan nu ha fått betala ett för högt pris för att bygga hyreshuset, vilket i slutändan drabbar hyresgästerna, säger Per-Arne Sundbom, ledamot i Konkurrenskommissionen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande
Inger Ridderstrand Linderoth, tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Christer Fallenius, tidigare ordförande i Marknadsdomstolen, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.